Personer - Side 11

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 1 001 - 1 100 av 2 093
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Simen Kvaal Kvaal, Simen Forsker +47 22855674 simen.kvaal@kjemi.uio.no kjemi, teoretisk kjemi, coupled cluster theory, density functional theory, manybody theory
Bilde av Kristian Breivik Kvamme Kvamme, Kristian Breivik +47 928 56 646 k.b.kvamme@smn.uio.no
Bilde av Karoline Kvande Kvande, Karoline Stipendiat karoline.kvande@smn.uio.no Heterogeneous catalysis, Testing, Spectroscopy, Characterization, Zeolites, SMN, Katalyse
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders Postdoktor anders.kvellestad@fys.uio.no teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, higgs, mørk materie, tungregning, maskinlæring
Kvello, Anne Marte Sjursen Forsker +47 41412989 a.m.s.kvello@medisin.uio.no
Bilde av Per Olav Kvernberg Kvernberg, Per Olav Overingeniør +47 22855418 p.o.kvernberg@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Bilde av Terje Kvernes Kvernes, Terje Senioringeniør +47 22855802 +47 41573210 terjekv@math.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Server- og driftstjenester, Brukerstøtte, AV-tjenester
Bilde av Kari Kveseth Kveseth, Kari 93 22 81 48 kari.kveseth@kjemi.uio.no
Bilde av Kristina Øie Kvile Kvile, Kristina Øie Postdoktor - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis +47-22859012
Bilde av Vera Haugen Kvisgaard Kvisgaard, Vera Haugen Stipendiat verahk@math.uio.no Statistikk, Maskinlæring
Bilde av Kine Eide Kvitne Kvitne, Kine Eide Stipendiat k.e.kvitne@farmasi.uio.no
Bilde av Lennart Kyllesø Kyllesø, Lennart Doktorgradsstudent lennart.kylleso@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Farmakogenetikk, Klinisk farmasi, Legemiddelmetabolisme, Persontilpasset legemiddelbehandling, Digitalisering
Bilde av Olav Stanly Kyrvestad Kyrvestad, Olav Stanly Sjefingeniør +47 22852412 +47 93401045 olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Bilde av György Kálmán Kálmán, György Førsteamanuensis gyorgy.kalman@its.uio.no
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Mustafa Sæterdal Kømurcu Kømurcu, Mustafa Sæterdal Stipendiat mustafa.komurcu@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47 22856672 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Palynologi, Stratigrafi, Mikropaleontologi
Laane, Carl Morten Motzfeldt c.m.m.laane@ibv.uio.no
Bilde av Joseph Henry Lacasce Lacasce, Joseph Henry Professor +47 22855955 +47 9863 5517 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Bilde av Andre Laestadius Laestadius, Andre Forsker andre.laestadius@kjemi.uio.no
Bilde av Marius Lambert Lambert, Marius Stipendiat marius.lambert@geo.uo.no
Bilde av Helene Marie Lampe Lampe, Helene Marie Atferd, Atferdsøkologi, Etologi, Evolusjon, Ornitologi
Lan, Dapeng Forsker dapengl@ifi.uio.no
Bilde av Tor Sverre Lande Lande, Tor Sverre Professor +47 22852455 bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Bilde av Eva Kathrin Lang Lang, Eva Kathrin Senioringeniør +47 22855469 e.k.lang@kjemi.uio.no HMS, kjemi
Bilde av Lucas Lang Lang, Lucas Postdoktor lucas.lang@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Bilde av Øystein Ole Gahr Langangen Langangen, Øystein Ole Gahr Førsteamanuensis +47 22854648 o.o.g.langangen@ibv.uio.no
Bilde av Dag Langmyhr Langmyhr, Dag +47 22852450 dag@ifi.uio.no Undervisning, Programmeringsspråk, Lagring av dokumenter, Digital typografi, LaTeX
Bilde av Bjørn Langrekken Langrekken, Bjørn Overingeniør +47 22845853 bjorn.langrekken@ibv.uio.no Svakstrøm, Prototyper, Instrumentservice, Mekanikk, Finmekanikk, Sentralverkstedet, Mikroskopservice, Elektromekanikk, Optikk, Instrumentmaker, Elektronikk
Bilde av Marit Langrekken Langrekken, Marit Overingeniør +47 22857772 marit.langrekken@ibv.uio.no
Langstad, Kristoffer Stipendiat kristoffer.langstad@its.uio.no
Languille, Baptiste Postdoktor baptiste.languille@kjemi.uio.no
Bilde av Amanda Langørgen Langørgen, Amanda Stipendiat amanda.langorgen@smn.uio.no LENS, SMN
Bilde av Mika Lanzky Lanzky, Mika mika.lanzky@geo.uio.no
Lardeux, Antoine
Bilde av Ann-Cecilie Larsen Larsen, Ann-Cecilie Professor +47 22855486 a.c.larsen@fys.uio.no kjernefysikk, kjerne-astrofysikk, detektorer, instrumentering
Bilde av Bjarke Strøm Larsen Larsen, Bjarke Strøm Stipendiat b.s.larsen@farmasi.uio.no
Larsen, Martin Vonheim m.v.larsen@its.uio.no
Bilde av Nadia S.  Larsen Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Bilde av Tove Larsen Larsen, Tove Overingeniør +47 22856588 +47 97510240 tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi
Bilde av Philip Anthony Larsen Donnelly Larsen Donnelly, Philip Anthony Senioringeniør padonnel@ifi.uio.no
Larssen, Astrid Twenebowa Ansa-Quarshie Førsteamanuensis astl@ifi.uio.no
Bilde av Adnan Latif Latif, Adnan Seniorrådgiver 45554689 adnanl@ifi.uio.no
Bilde av Olav Arnfinn Laudal Laudal, Olav Arnfinn arnfinnl@math.uio.no
Bilde av Anders Lauvland Lauvland, Anders Stipendiat anders.lauvland[at]fys.uio.no Physics, Physics education research
Le, Tien Dat dattl@ifi.uio.no
Bilde av Marianne Lea Lea, Marianne Postdoktor +47 22844931 marianne.lea@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomganger, Helsetjenesteforskning, Etterlevelse, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet, Avdiagnostisering
Bilde av Torgeir Lebesbye Lebesbye, Torgeir Senioringeniør +47 22852419 torgeirl@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning, IT-støtte til forskning, Devilry
Bilde av Paul Leclercq Leclercq, Paul Postdoktor paul.leclercq@geo.uio.no Glasiologi
Bilde av Marit Ledsaak Ledsaak, Marit Overingeniør 482 31 678 marit.ledsaak@medisin.uio.no
Bilde av Morten Ledum Ledum, Morten Senioringeniør morten.ledum@kjemi.uio.no
Bilde av Egil Leer Leer, Egil egil.leer@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Bilde av Sjannie Lefevre Lefevre, Sjannie Førsteamanuensis +4722859061 sjannie.lefevre@imbv.uio.no
Bilde av Torben Leifsen Leifsen, Torben Senioringeniør +47 22857523 torben.leifsen@astro.uio.no IT-støtte til forskning, Server- og driftstjenester, Lokal-IT
Bilde av Hans Petter Leinaas Leinaas, Hans Petter Professor +47 22855276 h.p.leinaas@ibv.uio.no Effekt av miljøendringer, Økofysiologi, Diversitet, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Interaksjoner, Klimatilpasninger
Bilde av Jon-Magne Leinaas Leinaas, Jon-Magne +47 22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no Teoretisk fysikk
Bilde av Franck Lejzerowicz Lejzerowicz, Franck Postdoktor +47 92554215 franck.lejzerowicz@ibv.uio.no
Lemma, Roza Berhanu Forsker r.b.lemma@ncmm.uio.no
Bilde av Kristian Lensjø Lensjø, Kristian Postdoktor kristian.lensjo@ibv.uio.no
Bilde av Erika Anita Leslie Leslie, Erika Anita Senioringeniør, Finse alpine forskningssenter 22854589 90539240 90539240 e.a.leslie@ibv.uio.no
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47 22840927 +47 98 83 70 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Levinsen, Yngve Inntjore Stipendiat yngveil@student.matnat.uio.no
Bilde av Hong Li Li, Hong Postdoktor holi@ifi.uio.no
Bilde av Magnus Li Li, Magnus Stipendiat +47 91526611 magl@ifi.uio.no
Bilde av Ruiyun Li Li, Ruiyun Forsker ruiyun.li@ibv.uio.no
Bilde av Xinmeng Li Li, Xinmeng Postdoktor xinmeng.li@kjemi.uio.no
Bilde av Yushuai Li Li, Yushuai Postdoktor yushual@ifi.uio.no distributed systems, energy internet, adaptive control
Bilde av Karoline Tufte Lien Lien, Karoline Tufte Senioringeniør +4792869892 karolitl@ifi.uio.no Global health, Health Information Systems, Global South
Bilde av Knut Liestøl Liestøl, Knut +47 22857963 knut@ifi.uio.no
Bilde av Per Barth Lilje Lilje, Per Barth Instituttleder +47 22856517 +47 91869472 p.b.lilje@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Planck, Euclid, Strukturdannelse, Rombaserte observasjoner, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Bilde av Karl Petter Lillerud Lillerud, Karl Petter Professor +47 22855457 k.p.lillerud@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Lima, Erlend Stipendiat erlend.lima@fys.uio.no
Lin, Yuan-Chih Forsker y.c.lin@its.uio.no
Bilde av Guro Elisabeth Lind Lind, Guro Elisabeth Professor II g.e.lind@ibv.uio.no
Bilde av Kjell Rune Lind Lind, Kjell Rune Avdelingsingeniør k.r.lind@fys.uio.no Instrumentverksted
Lindeberg, Morten Gunnar Bjørner Postdoktor +47 22852849 mglindeb@ifi.uio.no
Bilde av Torfinn Lindem Lindem, Torfinn torfinn.lindem@fys.uio.no Elektronikk, instrumentering, hydroakustikk, sonarsystemer, romteknologi
Lindqvist, Bjørn Hadar b.h.lindqvist@ibv.uio.no
Bilde av Yngve Lindsjørn Lindsjørn, Yngve Førstelektor +47 22840856 +47 91549138 ynglin@ifi.uio.no
Bilde av Carl Andreas Lindstrøm Lindstrøm, Carl Andreas Postdoktor 92087302 c.a.lindstrom@fys.uio.no
Bilde av Tom Louis Lindstrøm Lindstrøm, Tom Louis Professor +47 22855896 lindstro@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, ikke-standard analyse
Bilde av Lars Lindsø Lindsø, Lars Stipendiat lars.lindso@ibv.uio.no
Bilde av Else Marie Lingaas Lingaas, Else Marie Seniorrådgiver 22856332 48150590 e.m.lingaas@mn.uio.no FRONT, kjønnsbalanse, likestilling, organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling, etter- og videreutdanning
Bilde av Ole Christian Lingjærde Lingjærde, Ole Christian Professor +47 22857964 +47 46636659 46636659 ole@ifi.uio.no Life science, Genomics, Epigenomics, Integrated analyses, Big data, Data mining, Computational biology, Cancer biology, Personalized medicine, Biological markers, Ecology, Cancer evolution, Breast cancer, Lung cancer, Pancreatic cancer, Ovary cancer, Cancer metastasis, Biostatistics, Mathematical modeling, Bioinformatics
Bilde av Dirk Linke Linke, Dirk Professor +47 22857654 dirk.linke@ibv.uio.no
Bilde av Lee Hsiang Liow Liow, Lee Hsiang Professor l.h.liow@nhm.uio.no Samfunnsøkologi, Makroøkologi, Paleontologi, Biogeografi, Fylogeni, Paleobiologi, Makroevolusjon
Bilde av Pierre Lison Lison, Pierre Førsteamanuensis +47 96799812 96799812 plison@ifi.uio.no språkteknologi, Maskinlæring, personvern, Kunstig intelligens, dialogue systems
Bilde av Maren Charlotte Lithun Lithun, Maren Charlotte Senioringeniør m.c.lithun@fys.uio.no CAD, Simuleringer, Prototyper, Mekanikk, I-Lab
Bilde av Xin Liu Liu, Xin Forsker xin.liu@smn.uio.no SMN
Llop Recha, Adrian Miguel Stipendiat adrianml@student.matnat.uio.no
Lobos, Natacha Avdelingsingeniør natacha.lobos@ibv.uio.no
Bilde av Torben Lode Lode, Torben Postdoktor torben.lode@ibv.uio.no Økotoksikologi, Samvirkende stressfaktorer, Marin miljøovervåkning, Hoppekreps, Økologi, Livshistorie, Adferdsøkologi
Bilde av Victoria Lofstad-Lie Lofstad-Lie, Victoria Stipendiat victoria.lofstad-lie@its.uio.no
Bilde av Timo Lohrmann Lohrmann, Timo Stipendiat timolo@math.uio.no Statistikk, Maskinlæring, teoretisk partikkel fysikk
Bilde av Tale Longva Longva, Tale Rådgiver +47 940 22 753 talelon@ifi.uio.no Global health, Global South, HISP (Heealth Information Systems Programme), HISP, Prosjektadministrasjon, DHIS2, DHIS
Bilde av Dag Magnus Loose Loose, Dag Magnus Avdelingsingeniør +47 22856424 +47 91551264 91551264 d.m.loose@fys.uio.no Materialforvalter, Arbeidsmiljø, Innkjøp, HMS, Drift, Brannvern
Lopez Porras, Adrian Stipendiat a.l.porras@ibv.uio.no
Bilde av Ragnhild Adelheid Lothe Lothe, Ragnhild Adelheid Professor II +47 99572291 r.a.lothe@medisin.uio.no
Bilde av Jenny Lund Lund, Jenny Gjesteforsker jenny.lund@farmasi.uio.no Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR.