Personer - Side 17

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 1 601 - 1 700 av 1 948
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Johannes Skaar Skaar, Johannes Professor 48497352 johannes.skaar@fys.uio.no lys, elektromagnetisme, elektromagnetiske bølger, metamaterialer, kvanteoptikk, kvantekryptering, kvanteinformasjon, kvantefysikk, fotonikk, fysikk i dagliglivet, matematikk i musikk.
Bilde av Morten Skage Skage, Morten Senioringeniør +47 22858170 +47 95281170 morten.skage@ibv.uio.no
Skagen, Christine Stipendiat christine.skagen@farmasi.uio.no
Bilde av Kristin Skar Skar, Kristin Senioringeniør +47 22852461 +47 92404514 kritisk@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning, IT-støtte til forskning
Bilde av Audun Skaugen Skaugen, Audun audun.skaugen@fys.uio.no
Bilde av Bjørn Skauli Skauli, Bjørn Stipendiat bjorska@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Tor Skeie Skeie, Tor Professor +47 97199620 tskeie@ifi.uio.no
Bilde av Frode Miltzow Skjeldal Skjeldal, Frode Miltzow Overingeniør +47 22854361 40218114 +47-40218114 f.m.skjeldal@ibv.uio.no
Bilde av Brit Lisa Skjelkvåle Skjelkvåle, Brit Lisa Instituttleder +47 22858101 +4791694004 b.l.skjelkvale@geo.uio.no
Bilde av Arne Torbjørn Skjeltorp Skjeltorp, Arne Torbjørn Professor emeritus a.t.skjeltorp@fys.uio.no
Skjerstad, Tronn Å. Førsteamanuensis t.a.skjerstad@sfe.uio.no
Bilde av Øystein Skjærvø Skjærvø, Øystein Stipendiat 90223435 oystein.skjarvo@farmasi.uio.no
Bilde av Martin Georg Skjæveland Skjæveland, Martin Georg Forsker martige@ifi.uio.no ontologier, dataintegrasjon, logikk, datautveksling, Semantisk web, databaser
Bilde av Ståle Andreas van Dorp Skogstad Skogstad, Ståle Andreas van Dorp Førsteamanuensis +47 22841692 savskogs@ifi.uio.no
Bilde av Roar Skogstrøm Skogstrøm, Roar Universitetslektor +47 95849590 skogstrr@ifi.uio.no Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Robotikk, Kunstig intelligens, Evolusjon
Bilde av Ellen Hanne Skorbakk Skorbakk, Ellen Hanne Overingeniør +47 22856553 +47 92687579 +4792687579 e.h.skorbakk@farmasi.uio.no Innkjøp, Instrumentansvar
Bilde av Rolf I. Skotheim Skotheim, Rolf I. Professor II - Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk +47-22781727 rolf.i.skotheim@rr-research.no
Bilde av Frøydis Sved Skottvoll Skottvoll, Frøydis Sved Stipendiat 98664744 f.s.skottvoll@kjemi.uio.no
Bilde av Anne-Marie Skramstad Skramstad, Anne-Marie Senioringeniør +47 22855527 a.m.skramstad@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig
Skramstad, Jan +47 22855513 jan.skramstad@kjemi.uio.no Kjemi, Syntese og molekylstruktur
Bilde av Inger Skrede Skrede, Inger Førsteamanuensis +47 22854555 inger.skrede@ibv.uio.no Komparativ genomikk, Sopp, Artsdannelse, Fylogeni, Biogeografi
Bilde av Elin Skurtveit Skurtveit, Elin Førsteamanuensis elin.skurtveit@geo.uio.no
Bilde av Aud Ragnhild V K Skår Skår, Aud Ragnhild V K Universitetslektor +47 22857246 a.r.v.k.skar@naturfagsenteret.no Naturfagdidaktikk
Bilde av Tore Slagsvold Slagsvold, Tore Professor emeritus +47 22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Slaughter, Laura Førsteamanuensis 93053684 laurasla@ifi.uio.no
Slawinski, Wojciech Andrzej w.a.slawinski@smn.uio.no
Bilde av Arne Bernhard Sletsjøe Sletsjøe, Arne Bernhard Førsteamanuensis +47 22855902 +47 90694071 arnebs@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Geir Ramstad Sletvold Sletvold, Geir Ramstad Universitetslektor +4741603566 41603566 g.r.sletvold@mn.uio.no Skoleprosjektet ved Observatoriet
Bilde av Arve Sleveland Sleveland, Arve Stipendiat +4799471516 arve.sleveland@geo.uio.no
Bilde av Anita Austad Smeby Smeby, Anita Austad Førstekonsulent +47 22855886 anitasm@math.uio.no Ekspedisjon, reiseregninger, fakturabehandling, bestillinger
Bilde av Gro Smistad Smistad, Gro Professor +47 22856592 gro.smistad@farmasi.uio.no Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Liposomer
Smith, Mari Seniorkonsulent +47-22858174 m.e.smith@mn.uio.no Prosjektøkonomi, Institutt for geofag
Bilde av Lotta Karin Snickare Snickare, Lotta Karin Forsker +47 948 53 365 l.k.snickare@mn.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Organisasjon, Ledelse, Bedriftsøkonom, Maskulinitet, Demokrati, Likestilling, Forskningsformidling
Bilde av Saulo Soares De Toledo Soares De Toledo, Saulo Stipendiat saulos@ifi.uio.no Teknisk Gjeld, Arkitektonisk Teknisk Gjeld, Programarkitektur, Microservices, Senior Utvikler, Programmerer
Bilde av Monica Hongrø Solbakken Solbakken, Monica Hongrø Postdoktor +47 22844164 m.h.solbakken@ibv.uio.no Atlantic cod, Genomics, Bioinformatics, Cell biology, DNA sequence analysis, Genetics, High-throughput sequencing, Molecular biology, Pyrosequencing, Immunology
Bilde av Anne H Schistad Solberg Solberg, Anne H Schistad Professor +47 22852435 anne@ifi.uio.no Maskinlæring, dyp læring, bildeanalyse
Bilde av Rigmor Solberg Solberg, Rigmor Professor +47 22857514 +47 97739048 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Bilde av Anders Solheim Solheim, Anders Professor II 41653697 anders.solheim@geo.uio.no Naturfarer
Soltani, Nayereh Forsker nayereh.soltani@smn.uio.no SMN, LENS
Soma, Rebekka Stipendiat rebsaurus@ifi.uio.no
Sommervoll, Åvald Åslaugson Stipendiat aavalds@ifi.uio.no Sikkerhet, Machine Learning, cryptography, Cyber Security, Quantum Cryptography, Genetic Algorithm
Bilde av Haiyan Song Song, Haiyan Post doktor +47-22855584 haiyan.song@smn.uio.no
Bilde av Birthe Soppe Soppe, Birthe Førsteamanuensis +47 22840919 birthe.soppe@sfe.uio.no Entrepreneurship, Innovation, Institutional Theory, Organizations, Sustainability, Green Industries
Bilde av Andres Spicher Spicher, Andres andres.spicher@fys.uio.no
Bilde av Swati Srivastava Srivastava, Swati swatisr@ifi.uio.no
Stahl, Oliver Overingeniør ostahl@ifi.uio.no
Bilde av Steinar Stapnes Stapnes, Steinar Professor +47 22855063 steinar.stapnes@fys.uio.no
Bilde av Bastiaan Star Star, Bastiaan Førsteamanuensis +47 22858370 bastiaan.star@ibv.uio.no
Bilde av Knut Staring Staring, Knut Senioringeniør +47 22840880 +47 91880522 knutst@ifi.uio.no
Stasik, Alexander Johannes Forsker a.j.stasik@fys.uio.no
Bilde av Runar Staveli Staveli, Runar Overingeniør +47 22855581 runar.staveli@kjemi.uio.no Innkjøp, Økonomi
Bilde av Grete Stavik-Døvle Stavik-Døvle, Grete Rådgiver +47 22856423 grete.stavik-dovle@fys.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning, Opptak, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieveiledning, Utveksling
Bilde av Nanna Winger Steen Steen, Nanna Winger Overingeniør +47 22858171 n.w.steen@ibv.uio.no
Bilde av Martin Steffen Steffen, Martin Professor +47 22850417 msteffen@ifi.uio.no
Bilde av Holly J. Stein Stein, Holly J. Forsker +47 22855006 h.j.stein@geo.uio.no
Bilde av Bernhard Steinberger Steinberger, Bernhard Forsker bernhard.steinberger@geo.uio.no
Bilde av Trine Gjerdrum Stellander Stellander, Trine Gjerdrum Rådgiver +47 22856716 97145693 t.g.stellander@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Tableau, Superbruker Tableau, Farmasøytisk Institutt
Bilde av Nils Chr. Stenseth Stenseth, Nils Chr. Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Håkon Kvale Stensland Stensland, Håkon Kvale Førsteamanuensis +47 41317406 +47 41317406 haakonks@ifi.uio.no
Bilde av Katrine Langvad Stensløkken Stensløkken, Katrine Langvad Rådgiver +47 22856538 k.l.stenslokken@fys.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, utveksling, Studiekvalitet
Bilde av Kåre-Olav Stensløkken Stensløkken, Kåre-Olav Professor +47 22844588 k.o.stenslokken@medisin.uio.no
Stensrud, Camilla Overingeniør +47 22845673 camilla.stensrud@farmasi.uio.no Farmakologi, HMS
Bilde av Leif Christian Stige Stige, Leif Christian Forsker +47 22854608 l.c.stige@ibv.uio.no
Bilde av Marit Stokke Bauch Stokke Bauch, Marit Stipendiat / PhD Fellow (Industry)
Bilde av Emil Aas Stoltenberg Stoltenberg, Emil Aas emilas@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Volker Stolz Stolz, Volker Førsteamanuensis +47 22852438 stolz@ifi.uio.no programming languages, programmeringsspråk, formal methods, model transformation, UML, QVT, Haskell, FreeBSD, object-orientation, verification
Bilde av Frode Stordal Stordal, Frode Professor +47 22855204 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Bilde av Stein Michael Storleer Storleer, Stein Michael universitetslektor 22840194 99163232 michael krøllalfa ifi punktum uio punktum no algoritmer, programmering, objektorientering, datastrukturer, java, gruppelærere, førsteårsemner, inf1010, inf1300, SQL, ORM
Bilde av Geir Olve Storvik Storvik, Geir Olve Professor +47 22855894 45201667 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Ragnar Strandbakke Strandbakke, Ragnar Postdoktor +47 22840660 +4791177460 ragnar.strandbakke@kjemi.uio.no SMN
Bilde av Are Strandlie Strandlie, Are Professor II +4722857468 +4741000699 are.strandlie@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, LHC, Numeriske metoder, ATLAS, Sporrekonstruksjon
Bilde av Eivind Olavson Straume Straume, Eivind Olavson Stipendiat e.o.straume@geo.uio.no
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 stray@ifi.uio.no informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev
Bilde av Frode Strisland Strisland, Frode Førsteamanuensis frode.strisland@fys.uio.no
Bilde av Margarita Anna Strozynski Strozynski, Margarita Anna Senior forskn.tekn +47 22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Biokjemi, proteomikk, Massespektrometri
Bilde av Halvor Strøm Strøm, Halvor Senioringeniør +47 22856440 halvor.strom@fys.uio.no Elektronikk, CAD, Innkjøp
Bilde av Ida Myhrer Stø Stø, Ida Myhrer Postdoktor i.m.sto@ibv.uio.no
Bilde av Ketil Stølen Stølen, Ketil Professor II 92216112 92216112 Ketil(dot)Stolen(at)sintef(dot)no
Bilde av Erling Størmer Størmer, Erling Professor Emeritus 228 55880 erlings@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Bilde av Girish Aramanekoppa Subbarao Subbarao, Girish Aramanekoppa girishas@ifi.uio.no
Sun, Xinwei Stipendiat xinwei.sun@smn.uio.no
Bilde av Anja Sundal Sundal, Anja Forsker +47 22856652 anja.sundal@geo.uio.no Geokjemi, Geologi, CO2-lagring
Bilde av Lene Maria Sundbakk Sundbakk, Lene Maria Stipendiat +47 22856136 l.m.sundbakk@farmasi.uio.no farmakoepidemiologi, graviditet, Biostatistikk, kausalitet
Bilde av John Sundby Sundby, John Seniorkonsulent +47 22856709 john.sundby@mn.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Cecilie Mellingsæter Sundet Sundet, Cecilie Mellingsæter Kontorsjef +47 22840910 +47 41324520 cecils@ifi.uio.no Administrativ ledelse
Bilde av Joakim Sundnes Sundnes, Joakim +47 97722924 sundnes@ifi.uio.no
Bilde av Christine Una Sundtveten Sundtveten, Christine Una Rådgiver +47 22854425 c.u.sundtveten@fys.uio.no Studieadministrasjon
Bilde av Jan Arne Sundøy Sundøy, Jan Arne Avdelingsingeniør j.a.sundoy@ibv.uio.no
Bilde av Luka Supraha Supraha, Luka Researcher +47 94170806 luka.supraha@ibv.uio.no
Bilde av Mari Saua Svalastog Svalastog, Mari Saua Rådgiver +47 22840924 +47 41477730 m.s.svalastog@sfe.uio.no Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Bilde av Trygve Leithe Svalheim Svalheim, Trygve Leithe Stipendiat 92255831 t.l.svalheim@astro.uio.no CMB, component separation, Cosmology, Planck, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Bilde av Kristian Sveen Sveen, Kristian Førsteamanuensis +47 22857228 jks@math.uio.no Mekanikk, fluidmekanikk, PIV, PTV, Schlieren
Bilde av Henrik Andersen Sveinsson Sveinsson, Henrik Andersen Forsker +4798421006 henriasv@student.matnat.uio.no
Bilde av Stian Svelle Svelle, Stian Professor +47 22855454 stian.svelle@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN, Kjemi, Materialvitenskap og teknologi, Modellering og simulering, Nanoteknologi, Olje og gass
Bilde av Gro Kind Svendsen Svendsen, Gro Kind Ledende forskn.tekn +47 22844446 g.k.svendsen@ibv.uio.no
Bilde av Henrik Svensen Svensen, Henrik Forsker +47 22856946 +47 93053870 hensven@geo.uio.no
Bilde av Katja Sofie Støren Sverdlilje Sverdlilje, Katja Sofie Støren Stipendiat +47 22855605 9691 0909 k.s.s.sverdlilje@smn.uio.no SMN, Bioimpedance, Thin films, Solid State Ionics, Solid State Electrochemistry, Electric Impedance Spectroscopy
Bilde av Tina Svingerud Svingerud, Tina Rådgiver +47 22854510 tina.svingerud@ibv.uio.no
Bilde av Anders Rygh Swensen Swensen, Anders Rygh +47 22855871 swensen@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk