Personer - Side 19

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 1 801 - 1 900 av 1 949
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Trine Spedstad Tveter Tveter, Trine Spedstad Professor +47 22856414 t.s.tveter@fys.uio.no Tungionefysikk, kjernefysikk, LHC, CERN, ALICE, kvark-gluon-plasma
Bilde av Martina Tzanova Tzanova, Martina Stipendiat martina.tzanova@farmasi.uio.no
Bilde av Carina Tønnesen Tønnesen, Carina Rådgiver +47 22840921 carina.tonnesen@sfe.uio.no Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47 22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Life science, Farmasi, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Fotodynamisk terapi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Nanoteknologi, Legemidler
Bilde av Jim Tørresen Tørresen, Jim Professor +47 22852454 +4792846669 +47 92846669 jimtoer@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, AI, Rekonfigurerbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare
Bilde av Ole Kristian Tørresen Tørresen, Ole Kristian Postdoktor +47 22844154 o.k.torresen@ibv.uio.no
Bilde av Einar Uggerud Uggerud, Einar Professor, Instituttleder 22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Klima og miljø, Kjemisk reaktivitet, Massespektrometri, Molekylære og atomære klynger, Clustere, Spektroskopi
Bilde av Karl Inne Ugland Ugland, Karl Inne +47 22854512 k.i.ugland@ibv.uio.no
Bilde av Geir Ulvestad Ulvestad, Geir Avdelingsleder +47 22852413 geir.ulvestad@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomi
Bilde av Kjell Undheim Undheim, Kjell Professor emeritus +47 22855521 kjell.undheim@kjemi.uio.no Kjemi, Legemiddelkjemi, Organisk kjemi
Bilde av Natalia Utkina Utkina, Natalia Rådgiver +47 22856341 natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Studieadministrasjon
Bilde av Knut Oddvar Høie Vadla Vadla, Knut Oddvar Høie +47 92087959 k.o.h.vadla@fys.uio.no Partikkelfysikk, Mørk materie, ATLAS, LHC, CERN
Bilde av Ponniah Vajeeston Vajeeston, Ponniah Forsker +47 22855613 +47 45270694 ponniah.vajeeston@smn.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi, SMN
Bilde av Anna Helene Valberg Valberg, Anna Helene Rådgiver +47 22855715 +4797182523 97 18 25 23 a.h.valberg@mn.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Sosiale medier, Rekruttering, Studentrekruttering, Arrangementer, skolebesøk, karriereintervju
Bilde av Line Altern Halvorsen Valbø Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Bilde av Tone Grethe Valdal Valdal, Tone Grethe Førstekonsulent t.g.valdal@matnat.uio.no Arkiv, ePhorte
Bilde av Nicolas Valiente Valiente, Nicolas Postdoctoral Fellow +47-22854509 n.v.parra@ibv.uio.no
Valldor, Björn Martin Førsteamanuensis +47 22855676 b.m.valldor@kjemi.uio.no
Van Bavel, Albert Professor II a.van.bavel@kjemi.uio.no
Bilde av Maja Van Der Velden Van Der Velden, Maja Førsteamanuensis +47 22852816 majava@ifi.uio.no bærekraftige teknologi, bærekraftsmålene, anthropologi av technologi, e-avfall, kjønn, reparasjon, sustainability
Bilde av Evelien Van Dijk Van Dijk, Evelien Stipendiat +47 22844582 e.van.dijk@geo.uio.no
Bilde av Jeriek Van den Abeele Van den Abeele, Jeriek Stipendiat +47 22855066 j.van.d.abeele@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Mørk materie, Supersymmetri, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, CERN, LHC
Vanem, Erik Førsteamanuensis erikvan@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Stefan Vanicek Vanicek, Stefan stefan.vanicek@smn.uio.no Katalyse, kjemi
Varland, Viktor Avdelingsingeniør viktova@ifi.uio.no
Bilde av Mari Helén Varøy Varøy, Mari Helén Seniorkonsulent +47 22852925 marihva@ifi.uio.no
Bilde av Polyxeni Vasilakopoulou Vasilakopoulou, Polyxeni xvasil@ifi.uio.no
Vasquez, Geraldo Cristian +47 22840939 g.c.vasquez@smn.uio.no SMN
Bilde av Frank Veenstra Veenstra, Frank Postdoktor frankvee@ifi.uio.no
Bilde av Erik Velldal Velldal, Erik Førsteamanuensis +47 22840119 erikve@ifi.uio.no nlp, språkteknologi, språkprosessering, datalingvistikk, maskinlæring, kunstig intelligens, AI, Machine Learning
Bilde av Vishnukanthan Venkatachalapathy Venkatachalapathy, Vishnukanthan +47 22852840 vishnukanthan.venkatachalapathy@smn.uio.no SMN
Bilde av Guri Birgitte Verne Verne, Guri Birgitte Førstelektor +47 22840993 guribv@ifi.uio.no
Bilde av Hans Peter Verne Verne, Hans Peter Senioringeniør +47 22840116 +47 95995386 h.p.verne@geo.uio.no
Bilde av Leif Veseth Veseth, Leif +47 22855742 leif.veseth@fys.uio.no Atomfysikk, Teoretisk fysikk
Bilde av Katharina Vestre Vestre, Katharina Stipendiat katharina.vestre@ibv.uio.no
Bilde av Susanne F Viefers Viefers, Susanne F Professor +47 22855004 s.f.viefers@fys.uio.no fysikk, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, sterkt korrelerte elektroner, kvante-Halleffekt, Bosekondensat
Vihovde, Eva Hadler Førstelektor evahvi@ifi.uio.no
Vijayan Sobhana, Dilimon Postdoktor d.v.sobhana@smn.uio.no SMN
Bilde av Anders Vik Vik, Anders Førsteamanuensis +47 22857451 anders.vik@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Legemiddelkjemi, Organisk kjemi, Kjemi, Syntetisk organisk kjemi, Syntese, Lipider, Fettsyrer
Bilde av Unni Vik Vik, Unni Post-doc 22857572 unni.vik@bio.uio.no Ektomykorrhiza, Mykologi, Botanikk, Bakteriar, High-throughput sequencing
Bilde av Kirsten Kilvik Viktil Viktil, Kirsten Kilvik Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap +47-41332217 kirstkv@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid
Bilde av Hildegunn Viljugrein Viljugrein, Hildegunn Forsker +47 22855078 hildegunn.viljugrein@ibv.uio.no
Vilkelyte, Gintare Overingeniør +37064822768 gintarev@ifi.uio.no
Bilde av Ilan Dehli Villanger Villanger, Ilan Dehli Seniorrådgiver +47 22855545 +47 97579295 97579295 i.d.villanger@mn.uio.no Veiledning, mestring, trivsel, InterAct, Læringsmiljø, ForVei, glede, motivasjon, studieteknikk, programseminar, gruppefasilitator, foredragsholder, studentrekruttering, rekruttering, kollegaveiledning, samtaleteknikk, studentoppfølging.
Vindenes, Yngvild Førsteamanuensis yngvild.vindenes@ibv.uio.no
Bilde av Lasse Vines Vines, Lasse Professor +47 22840940 lasse.vines@fys.uio.no Diffusjon, Punkt defekter, Halvledere, SIMS, DLTS, SPM
Bilde av Kamer Vishi Vishi, Kamer Forsker +47 94259172 kamerv@ifi.uio.no Information & Computer Security, Biometrics, Penetration testing, Ethical Hacking, Cyber Security, Cryptanalysis, Web development, Keyboard player
Bilde av Arnt Inge Vistnes Vistnes, Arnt Inge +47 22855646 a.i.vistnes@fys.uio.no kvantefysikk, elektromagnetiske felt og helse, elektromagnetiske bølger, Lys, foton, vitenskapsfilosofi, sammenfiltring, bølge-partikkel dualisme
Bilde av Roman Vitenberg Vitenberg, Roman Professor +47 22850493 romanvi@ifi.uio.no mellomvare, fog systemer, sosiale nettverk, cloud systemer, distribuerte systemer, pålitelighet, personvern, blockchain
Bilde av Rolf David Vogt Vogt, Rolf David Professor +47 22855696 +47 90615415 r.d.vogt@kjemi.uio.no Biogeokjemi, Humus, DOM, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller
Bilde av Kjetil Lysne Voje Voje, Kjetil Lysne Forsker +47 22854577 k.l.voje@ibv.uio.no
Bilde av David Volgyes Volgyes, David Postdoktor +47 22840818 +47 47170724 davidvo@ifi.uio.no dyp læring, kunstig intelligens, maskinlæring, medisinsk bildeanalyse, CT
Vollestad, Petter Stipendiat pettervo@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av Ane Victoria Vollsnes Vollsnes, Ane Victoria Forsker +47 22854492 a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse
Volnes, Espen Stipendiat espenvol@student.matnat.uio.no
Vujic, Ivana Rådgiver +47 22858657 +47 45770144 ivana.vujic@mn.uio.no
Bilde av Signe Värv Värv, Signe signe.varv@ibv.uio.no Promotor, Enhancer, Epigenetikk, Genetikk
Bilde av Leif Asbjørn Vøllestad Vøllestad, Leif Asbjørn Professor +47 22854640 l.a.vollestad@ibv.uio.no Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk
Bilde av Arild Waaler Waaler, Arild Professor +47 22840055 arild@ifi.uio.no
Bilde av Harald Walderhaug Walderhaug, Harald Professor +47 22855588 harald.walderhaug@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Molekylær transport, NMR-metoder, Geler, Kolloidale systemer, Polymere løsninger, Mikroemulsjoner
Bilde av Sam Erik Walker Walker, Sam Erik +47 99700159 samerikw@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Tore Wallem Wallem, Tore Adviser +47 22858278 +47 99709708 +4799709708 tore.wallem@ibv.uio.no Media contact, copyediting, webmaster, event coordinator, Cristin
Bilde av Tore Wallem Wallem, Tore Rådgiver +47 22858278 +47 99709708 +4799709708 tore.wallem@ibv.uio.no Cristin
Bilde av Sverre Wang Wang, Sverre Seniorkonsulent +47 22857269 90 86 23 55 sverre.wang@mn.uio.no
Bilde av Yinzhi Wang Wang, Yinzhi yinzhiw@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Wang, You-Ren Postdoktor y.r.wang@ibv.uio.no
Bilde av Helle Wangensteen Wangensteen, Helle Professor +47 22856567 helle.wangensteen@farmasi.uio.no Farmakognosi, Farmasi, Naturstoffkjemi, Naturstoffer, NMR, Etnofarmakologi, Strukturoppklaring, Antioksidanter, Polyfenoler, Medisinplanter
Bilde av Jan Erik Weber Weber, Jan Erik Professor emeritus +47-22855826 j.e.weber@geo.uio.no Oseanografi, Luft-hav interaksjon, Oppdriftsdrevet konveksjon, Sjøis dannelse, Topografiske bølger
Bilde av Ulrich Wolfgang Weber Weber, Ulrich Wolfgang Stipendiat u.w.weber@geo.uio.no
Bilde av Sven Wedemeyer Wedemeyer, Sven Førsteamanuensis +47 22856520 sven.wedemeyer@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Solens kromosfære, Simulering, Stjerner, Extrasolar Planets, Nordisk Optisk Teleskop
Bilde av Ingunn Kathrine Wehus Wehus, Ingunn Kathrine Førsteamanuensis +47 22854451 i.k.wehus@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, kosmologi, kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), component separation, intensity mapping, India, Japan, Sør-Afrika, Canada, USA, COMAP, SPIDER, PASIPHAE, LiteBIRD, Planck
Wei, Jing jing.wei@ibv.uio.no
Bilde av Kristian Weibye Weibye, Kristian kristian.weibye@smn.uio.no
Bilde av Philip Michael Weiser Weiser, Philip Michael Postdoktor +47 45373050 p.m.weiser@smn.uio.no SMN
Bilde av Michael Welzl Welzl, Michael Professor +47 22852420 michawe@ifi.uio.no Nettverk, Internett, Transportlaget
Bilde av Stephanie Werner Werner, Stephanie Professor +47 22856472 stephanie.werner@geo.uio.no
Bilde av Sebastian Westermann Westermann, Sebastian Førsteamanuensis +47 22855927 sebastian.westermann@geo.uio.no
Bilde av Linda Therese Sørensen Westgaard Westgaard, Linda Therese Sørensen Rådgiver +47 22856304 +47 45262038 l.t.s.westgaard@mn.uio.no ForVei, InterAct, veiledning, studentoppfølging, motivasjon, trivsel, mestring, læringsmiljø, Gruppelærerseminar, programseminar, samtaleteknikk, stressmestring, kurs, studieteknikk, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, foredragsholder, seminarkoordinator, kollegaveiledning, gruppefasilitator
Bilde av Yiyi Whitchelo Whitchelo, Yiyi Stipendiat yiyiw@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av Elzbieta Wiernasz Wiernasz, Elzbieta Postdoctoral Fellow elzbieta.wiernasz@ibv.uio.no
Bilde av Martin Wiesmann Wiesmann, Martin Senioringeniør +47 22857087 martin.wiesmann@astro.uio.no IRIS, Euclid, SPICE, Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Programmering, idl, python
Bilde av Beate Wiker Wiker, Beate Rådgiver +47 22854443 986 21995 beate.wiker@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Kjemisk institutt, Matematisk institutt
Bilde av Jon Wikne Wikne, Jon Senioringeniør +47-22856153 +47-22855076 +47-92285776 wikne@fys.uio.no Elektronikk, IT-støtte til forskning, Måle- og kontrollsystemer, ALICE, Syklotronlaboratoriet
Bilde av Wenche Willoch Willoch, Wenche Redaktør Titan.uio.no +47 98 20 31 22 wenche.willoch@mn.uio.no Titan, Redaktør, Forskningsformidling, Nettpublisering
Bilde av Steven Ray Haakon Wilson Wilson, Steven Ray Haakon Professor +47 22844325 97010953 97010953 s.r.h.wilson@kjemi.uio.no Kjemi, Bioanalytisk kjemi
Winje, Ivan Myhre Senioringeniør i.m.winje@ibv.uio.no
Bilde av Hans Arnold Winther Winther, Hans Arnold Førsteamanuensis +47 22857525 h.a.winther@astro.uio.no
Bilde av Ragnar Winther Winther, Ragnar +47 22855935 rwinther@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Hanne Cecilie Winther-Larsen Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47 22857011 h.c.winther-larsen@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Patogener, Virulens, Kolera, Francisellose, Bakteriofager, Toksiner, Intracellulære bakterier
Bilde av Sebastian Gregorius Winther-Larsen Winther-Larsen, Sebastian Gregorius PhD-Stipendiat 90132437 s.g.winther-larsen@fys.uio.no Machine Learning, Computational Physics
Bilde av Dag T Wisland Wisland, Dag T Professor +47 22852705 +47 91367679 dagwis@ifi.uio.no
Wissing, Robert Stipendiat robert.wissing@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi
Bilde av Armin Wisthaler Wisthaler, Armin Professor +47 22859139 armin.wisthaler@kjemi.uio.no Massespektrometri, Atmosfærekjemi, Fysikalsk kjemi, Kjemi
Wohlmann, Jens Overingeniør jens.wohlmann@ibv.uio.no
Wold, Alexander Førsteamanuensis +47 22840897 alexawo@ifi.uio.no
Bilde av Anders Wold Wold, Anders Førstekonsulent +47 22856560 anders.wold@farmasi.uio.no
Bilde av Christian Winther Wold Wold, Christian Winther Universitetslektor + 47-47388042 c.w.wold@farmasi.uio.no
Bilde av Erlend Fornæss Wold Wold, Erlend Fornæss Professor +47 22855915 erlendfw@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Bilde av Nina Woldene Woldene, Nina Rådgiver +47 22857810 nina.woldene@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Utveksling/Internasjonalisering, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Godkjenning av ekstern utdanning, Opptak, Studiestart
Bilde av David Wragg Wragg, David Senioringeniør +47 22858232 david.wragg@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN