Personer - Side 3

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 201 - 300 av 2 122
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Dalibor Bosnjak Bosnjak, Dalibor Avdelingsleder +47 22856550 +4792506759 dalibor.bosnjak@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomistyring, Rapportering, Analyse, Budsjett, Prognose, Controlling
Bilde av Coline Lili Mathy Bouchayer Bouchayer, Coline Lili Mathy Stipendiat c.l.m.bouchayer@geo.uio.no
Bow, John-Paul James j.p.j.bow@kjemi.uio.no
Bilde av Erik Boye Boye, Erik erik.boye@ibv.uio.no
Bilde av Jørn Anders Braa Braa, Jørn Anders +47 22852408 jbraa@ifi.uio.no
Bilde av Kristin Braa Braa, Kristin Professor +47 22852754 +47 41630260 kbraa@ifi.uio.no
Bilde av Alvar Braathen Braathen, Alvar Professor +47 22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring
Bilde av Anette Braathen Braathen, Anette Universitetslektor +47 22855685 anette.braathen@naturfagsenteret.no
Bilde av Catherine Braathen Braathen, Catherine Seniorrådgiver +47 22856684 catherine.braathen@geo.uio.no Senior rådgiver, Outreach, prosjekt koordinator
Bilde av Simon Boge Brant Brant, Simon Boge simonbb@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Lasse Lorentz Braseth Braseth, Lasse Lorentz Stipendiat lasselb@student.matnat.uio.no
Brask, Steffen Mattias Forsker s.m.brask@fys.uio.no
Bilde av Tone Bratteteig Bratteteig, Tone Professor +47 22852427 tone@ifi.uio.no design, use, interaction, participatory design, autonomy and automation
Bilde av Larissa Bravina Bravina, Larissa Professor +47 22856459 larissa.bravina@fys.uio.no
Bilde av Andreas Brech Brech, Andreas Professor II andreas.brech@medisin.uio.no
Bredesen, Linda Rådgiver +47 22857759 linda.bredesen@mn.uio.no
Bilde av Bente Amalie Breiby Breiby, Bente Amalie Senioringeniør +47 22856134 b.a.breiby@farmasi.uio.no Instrumentansvar, Innkjøp, Galenisk farmasi
Bilde av Asbjørn Breivik Breivik, Asbjørn Førsteamanuensis +47 22856676 asbjorn.breivik@geo.uio.no Marin geofysikk, Magmatiske prosesser, Hot-spot ridge interaction
Bilde av Knut Breivik Breivik, Knut Professor II 63898000 knubr@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Bilde av Frode Bremnes Bremnes, Frode Seniorrådgiver +47 22857241 frode.bremnes@mn.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Analyse, Budsjett, Regnskap
Bilde av Hans Brenna Brenna, Hans Stipendiat hans.brenna@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Anders Brennhagen Brennhagen, Anders Stipendiat 46947610 anders.brennhagen@smn.uio.no Batterier, Nanoteknologi, Elektrokjemi, Kjemi
Bilde av Ole Fredrik Brevig Brevig, Ole Fredrik Postdoktor obrevig@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, operatorteori, analytisk tallteori
Brieuc, Marine Servane Forsker m.s.brieuc@ibv.uio.no
Bilde av Maksym Brilenkov Brilenkov, Maksym Stipendiat maksym.brilenkov@astro.uio.no
Bilde av Torsten Bringmann Bringmann, Torsten Professor torsten.bringmann@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, Kosmologi, Mørk materie, CERN, Nordisk, USA
Bilde av Hans Christian Stang Brodersen Brodersen, Hans Christian Stang +47 22855989 broderse@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Bilde av John Peter Brodholt Brodholt, John Peter Professor II j.p.brodholt@geo.uio.no
Bilde av Are Magnus Bruaset Bruaset, Are Magnus Professor II arem@ifi.uio.no
Bilde av Rikke Bruhn Bruhn, Rikke Førsteamanuensis rikke.bruhn@geo.uio.no CO2-lagring, NCCS - FME
Bilde av Eskil Brun Brun, Eskil Senioringeniør +47 22852436 +47 90625406 eskil@ifi.uio.no Linux
Brun, Mats Kirkesæther
Bilde av Jo Christiansen Bruusgaard Bruusgaard, Jo Christiansen Forsker +47 22859062 j.c.bruusgaard@ibv.uio.no
Bilde av Solveig Bruvoll Bruvoll, Solveig Førsteamanuensis solveig.bruvoll@its.uio.no
Bilde av Wenche Brynildsen Brynildsen, Wenche Rådgiver +47 22858333 92284810 wenche.brynildsen@mn.uio.no Ekstern finansiering, Controlling, Regnskap, Økonomi
Bilde av Åslaug Brynildsen Brynildsen, Åslaug Seniorrådgiver +47 22845592 +47 98661799 aslaug.brynildsen@ibv.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Intern kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Forskningsformidling, Pressekontakt, Foto, video
Bilde av Anne Krag Brysting Brysting, Anne Krag Professor +47 22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Bilde av Jon Bråte Bråte, Jon Førsteamanuensis +47 22844759 jon.brate@ibv.uio.no
Bilde av Martin Bråtelund Bråtelund, Martin Stipendiat 41292632 41292632 mabraate@math.uio.no Matematikk, Algebraisk geometri, computer vision
Bilde av Lars Erling Bråten Bråten, Lars Erling Professor II l.e.braten@its.uio.no Romteknologi, Radiosystemer, Mikrosatellitter, Kommunikasjon, Nordområdene
Bråthen, Heidi Stipendiat +47 22844457 heibr@ifi.uio.no
Bilde av Kjetil Bråthen Bråthen, Kjetil Seniorrådgiver +47 22857730 kjetil.brathen@mn.uio.no Avdeling for regnskap, Institutt for geofag
Bilde av Kristin Bråthen Bråthen, Kristin Rådgiver +47 22852956 kristinb@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Studieveiledning, Semesterstart, Læringsmiljø
Bilde av Maja Buljan Buljan, Maja Stipendiat majabu@ifi.uio.no
Bull, Edward Fabian Stipendiat edwardfb@student.matnat.uio.no
Bunæs, Tina Helene tinahb@ifi.uio.no
Bilde av John Faulkner Burkhart Burkhart, John Faulkner Professor +47 96825011 john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Bilde av Arron Burnage Burnage, Arron Postdoktor arron.burnage@kjemi.uio.no
Buschmann, Lisa Marie Stipendiat l.m.buschmann@fys.uio.no
Bilde av Melinka Alonso Butenko Butenko, Melinka Alonso Førsteamanuensis +47 22854573 m.a.butenko@ibv.uio.no
Bilde av Hussain Shakeel Butt Butt, Hussain Shakeel Stipendiat h.s.butt@farmasi.uio.no
Bilde av Ragnar Bye Bye, Ragnar ragnar.bye@kjemi.uio.no
Bilde av Bendik Bygstad Bygstad, Bendik Professor +47 22840109 +47 97658061 bendikby@ifi.uio.no
Bøe, Benedikte Overingeniør benedikte.boe@farmasi.uio.no
Bilde av Maria Vetleseter Bøe Bøe, Maria Vetleseter Førsteamanuensis +47 22857814 +47 92441243 m.v.boe@fys.uio.no
Bilde av Erik Bølviken Bølviken, Erik Professor Emeritus Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bølviken, Håkon Strand haaksb@ifi.uio.no
Børsting, Jorun jorubo@ifi.uio.no
Bilde av Andre Büttner Büttner, Andre Stipendiat andrbut@ifi.uio.no Web Application Security, Distributed Systems, Web Authentication, Health Information Systems
Bilde av Marcos Caballero Caballero, Marcos Førsteamanuensis marcos.caballero@fys.uio.no
Bilde av Xing Cai Cai, Xing Professor +47 48294368 xingca@ifi.uio.no PDE, parallel programming, High-performance computing
Bilde av Sara Callegaro Callegaro, Sara Forsker +47 40584736 sara.callegaro@geo.uio.no
Bilde av David Cameron Cameron, David Centre Coordinator +47 22 85 04 46 +47 480 84 637 davidbc@ifi.uio.no SIRIUS SFI, semantiske teknologier, digitalisering, olje og gass, Automatisering, industri
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Forsker d.g.cameron@fys.uio.no Grid-databehandling, NorduGrid, Beregningsgrid, CERN, ATLAS
Bilde av Ana Lucia Campana Perilla Campana Perilla, Ana Lucia Stipendiat a.l.c.perilla@fys.uio.no
Bilde av Antoine Yves Marie Charles Camper Camper, Antoine Yves Marie Charles Forsker a.y.m.c.camper@fys.uio.no
Bilde av Jiawei Cao Cao, Jiawei Stipendiat jiawei.cao@fys.uio.no
Bilde av Ning Cao Cao, Ning Stipendiat ning.cao@smn.uio.no SMN
Bilde av Wenxue Cao Cao, Wenxue Stipendiat wenxue.cao@geo.uio.no
Bilde av Izar Capel Berdiell Capel Berdiell, Izar Postdoktor +47 41232579 i.c.berdiell@smn.uio.no
Capel Berdiell, Izar Postdoktor +47 41232579 i.c.berdiell@smn.uio.no SMN, Katalyse, Katalysis, diffraksjon, kjemi
Bilde av Manfredo Capriolo Capriolo, Manfredo Postdoktor +47 93034992 manfredo.capriolo@geo.uio.no
Bilde av Razvan Caracas Caracas, Razvan Forsker razvan.caracas@geo.uio.no
Carlsen, Eira Catharine Lødrup Stipendiat e.c.l.carlsen@ibv.uio.no
Bilde av Tim Carlsen Carlsen, Tim Forsker +47 22855817 tim.carlsen@geo.uio.no
Bilde av Andreas Carlson Carlson, Andreas Professor acarlson@math.uio.no Mechanics, Fluid Mechanics, Biophysics, Soft Matter
Bilde av Mats Carlsson Carlsson, Mats Professor +47-22856536 mats.carlsson@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Observasjoner, Simulering, Beregningsintensiv astrofysikk, Solens kromosfære, IRIS
Bilde av Manuel Carrer Carrer, Manuel Stipendiat manuel.carrer@kjemi.uio.no
Bilde av Titus Casademont Casademont, Titus Stipendiat titus.casademont@its.uio.no
Bilde av Michele Cascella Cascella, Michele Professor michele.cascella@kjemi.uio.no
Bilde av Tom Arild Caspersen Caspersen, Tom Arild Rådgiver +47 22857001 t.a.caspersen@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, eksamen
Bilde av Abril Castro Aguilera Castro Aguilera, Abril Forsker a.c.aguilera@kjemi.uio.no
Bilde av James Richard Catmore Catmore, James Richard Forsker j.r.catmore@fys.uio.no
Bilde av Annette Marie Capucine Cazaubiel Cazaubiel, Annette Marie Capucine Postdoktor annetca@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av José Cerca Cerca, José Postdoc (fra januar 2023)
Bilde av Sri Nivas Chandrasekaran Chandrasekaran, Sri Nivas srinc@ifi.uio.no
Bilde av Kalugodu Chandrashekhar Chandrashekhar, Kalugodu Postdoktor kalugodu.chandrashekhar@astro.uio.no
Charpentier, Lucas Georges Gabriel Stipendiat lgcharpe@ifi.uio.no
Bilde av Athanasios Chatzitakis Chatzitakis, Athanasios Forsker 45150893 athanasios.chatzitakis@smn.uio.no
Bilde av Jieying Chen Chen, Jieying Førstelektor jieyingc@ifi.uio.no
Bilde av George Cherry Cherry, George Stipendiat georgche@astro.uio.no
Chetwyn, Robert Andrew Stipendiat roberac@ifi.uio.no
Chowdhury, Mohammad Mushfiqur Rahman Førsteamanuensis m.m.r.chowdhury@its.uio.no
Christensen, Dennis dennisch@student.matnat.uio.no
Bilde av Hege Christensen Christensen, Hege Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Bilde av Kai Håkon Christensen Christensen, Kai Håkon Professor II k.h.christensen@geo.uio.no Oseanografi
Bilde av Snorre Harald Christiansen Christiansen, Snorre Harald Professor +47 22857774 snorrec@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Svenja Christiansen Christiansen, Svenja Forsker +47 22854242 svenja.christiansen@ibv.uio.no
Bilde av Øystein Christiansen Christiansen, Øystein Senioringeniør +47 22852462 +47 92429003 oec@ifi.uio.no Innkjøp
Bilde av Øyvind Christiansen Christiansen, Øyvind Stipendiat oyvind.christiansen@astro.uio.no Alternative gravtiasjonsteorier, Strukturdannelse, Simuleringer, Euclid