Personer - Side 7

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 601 - 700 av 1 930
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ingrid Hobæk Haff Haff, Ingrid Hobæk Førsteamanuensis +47-22855899 ingrihaf@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Anders Hafreager Hafreager, Anders +4741768696 anders.hafreager@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics, HPC
Bilde av Yngve Hafting Hafting, Yngve Universitetslektor +47-22841691 +47-41120878 yngveha@ifi.uio.no 3D-printing, Elektronikk, Programmering, hovedverneombud, verneombud
Bilde av Marianne Hafting Fyhn Hafting Fyhn, Marianne Associate Professor (+47) 95 75 35 42 marianne.fyhn {a t} imbv.uio.no Nevrobiologi, Nevrovitenskap, Fysiologi, Entorhinal cortex, Hippocampus
Bilde av Robert Hagala Hagala, Robert Stipendiat +47-22856531 robert.hagala@astro.uio.no Kosmologi, Astronomi og astrofysikk
Bilde av Erika Hagelberg Hagelberg, Erika Professor +47-22855324 erika.hagelberg@ibv.uio.no Menneskelig evolusjon, Bioarkeologi, Mitokondrielt DNA, Historisk DNA, Evolusjon
Bilde av Arman Bulak Hagelia Hagelia, Arman Bulak Konsulent +47-22856759 armanbh@ifi.uio.no
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Hagen, Trine Wiborg t.w.hagen@fys.uio.no
Bilde av Jørn Hagerup Hagerup, Jørn Senioringeniør +47-22852891 joern@ifi.uio.no Brukeradministrasjon, Utskrift, Filtjenere
Bilde av William Martin Hagopian Hagopian, William Martin Senioringeniør w.m.hagopian@geo.uio.no
Bilde av Desta Haileselassie Hagos Hagos, Desta Haileselassie destahh@ifi.uio.no
Haile, Beyene Girma Postdoktor b.g.haile@geo.uio.no
Bilde av Yvonne Halle Halle, Yvonne Seniorrådgiver +47-22856346 +47 98499208 yvonne.halle@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Emner, Nettsider, Læringsmiljø, Studieplaner
Bilde av Pål Halvorsen Halvorsen, Pål Professor +47-97080007 paalh@ifi.uio.no
Bilde av Trine Grønhaug Halvorsen Halvorsen, Trine Grønhaug Førsteamanuensis +47-22855735 t.g.halvorsen@farmasi.uio.no Proteinanalyse, Legemiddelanalyse, Kjemi, Peptidanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Massespektrometri, Væskekromatografi
Bilde av Edvard Hammersgård Hammersgård, Edvard Lærling edvard.hammersgard@fys.uio.no
Bilde av Marta Hammerstad Hammerstad, Marta Forsker +47-22859030 +47-41143942 marta.hammerstad@ibv.uio.no biokjemi, strukturbiologi
Hangaas, Cathrine Seniorkonsulent +47-22856551 91850283 cathrine.hangaas@mn.uio.no instituttøkonom, institutt for biovitenskap, IBV, Økonomi, økonomistyring, budsjett, rapportering, prognose.
Bilde av Judith L. Hannah Hannah, Judith L. Forsker +47-22856498 j.l.hannah@geo.uio.no
Bilde av Gisle Hannemyr Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 gisle@ifi.uio.no personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens
Bilde av Anders Christian Hansen Hansen, Anders Christian Professor II anderch@math.uio.no Operatoralgebraer, Matematikk
Bilde av Anne-Lise Siljeholm Hansen Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Bilde av Anthony D.L. Hansen Hansen, Anthony D.L. Avdelingsingeniør a.d.hansen@fys.uio.no
Bilde av Audun Skau Hansen Hansen, Audun Skau Stipendiat a.s.hansen@kjemi.uio.no Teoretisk kjemi, Kjemi
Bilde av Eddy Walther Hansen Hansen, Eddy Walther Professor +47-22855692 e.w.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi
Bilde av Finn Knut Hansen Hansen, Finn Knut Professor emeritus +47-22855554 f.k.hansen@kjemi.uio.no Polymerer - organiske materialer, Kjemi, Overflatekjemi
Bilde av Frederik Hansen Hansen, Frederik Stipendiat frederik.hansen@farmasi.uio.no
Bilde av Frode Kristian Hansen Hansen, Frode Kristian Professor +47-22856516 f.k.hansen@astro.uio.no Kosmologi, Astronomi og astrofysikk
Bilde av Henrik Nygaard Hansen Hansen, Henrik Nygaard Stipendiat h.n.hansen@geo.uio.no Sedimentologi, Diagenese, Reservoargeofysikk
Bilde av Jørgen André Hansen Hansen, Jørgen André Stipendiat 95751288 j.a.hansen@geo.uio.no
Hansen, Morten Olav Senioringeniør morteoh@ifi.uio.no
Hansen, Nikolai Bjørnestøl nikolabh@math.uio.no Matematikk, Geometri og Topologi
Bilde av Per-Anders Stensby Hansen Hansen, Per-Anders Stensby Forsker +47-48245746 p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Bilde av Roy Edgar Hansen Hansen, Roy Edgar Professor II +47-99413702 rhn@ifi.uio.no signalbehandling, sonar, sonaravbildning, syntetisk aperture sonar
Bilde av Thomas Hansen Hansen, Thomas Senioringeniør +47-22852747 +47-92299305 thoh@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning, IT-støtte til undervisning, MacOS, iOS, Airwatch, Devilry, Munki
Bilde av Thomas F Hansen Hansen, Thomas F Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Teoretisk Biologi, Evolusjon
Bilde av Tor Borgar Hansen Hansen, Tor Borgar Førsteamanuensis II tor.borgar.hansen@oxford.no
Bilde av Trond Vidar Hansen Hansen, Trond Vidar Professor +47-22857450 +47-93265077 t.v.hansen@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Naturproduktsyntese, Syntetisk organisk kjemi, Lipidkjemi, Lipidsyntese
Bilde av Vidar Hansen Hansen, Vidar Professor II +47-22958735 vidar.hansen@fys.uio.no
Bilde av Ole Hanseth Hanseth, Ole Professor +47-22852431 +47-95908509 oleha@ifi.uio.no
Hanssen, Kine Ødegård Stipendiat kineoha@student.matnat.uio.no
Bilde av Viggo Hansteen Hansteen, Viggo Professor +47-22856120 viggo.hansteen@astro.uio.no Solfysikk, Astronomi og astrofysikk
Bilde av Arthur Alexander Blørstad Haraldsen Haraldsen, Arthur Alexander Blørstad Stipendiat a.a.b.haraldsen@ibv.uio.no
Haraldsrud, Andreas Drolsum Forsker 90620725 a.d.haraldsrud@fys.uio.no
Bilde av Fabian Andsem Harang Harang, Fabian Andsem Stipendiat fabianah@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Christoffer Bugge Harder Harder, Christoffer Bugge +4747183520 c.b.harder@ibv.uio.no
Bilde av Corey Harris Harris, Corey Postdoktor coreyh@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri, tropisk geometri, computer algebra
Bilde av Gerd Marie Eskerud Harris Harris, Gerd Marie Eskerud Stipendiat +47-22855571 g.m.e.harris@farmasi.uio.no
Bilde av Stian Hartman Hartman, Stian Stipendiat stian.hartman@astro.uio.no
Bilde av Ida Hasle Hasle, Ida Stipendiat +47-22840656 ida.hasle@smn.uio.no SMN
Hasvold, Grete Overingeniør +47-22856554 grete.hasvold@farmasi.uio.no
Bilde av Daniel Hatlem Hatlem, Daniel Stipendiat +47-22854792 daniel.hatlem@ibv.uio.no structural biology, Nuclear magnetic resonance spectroscopy, protein crystallography
Bilde av Eirik Sæther Hatlen Hatlen, Eirik Sæther PhD Stipendiat e.s.hatlen@fys.uio.no
Bilde av Bjørn Hauback Hauback, Bjørn Professor II +47-22856422 bjorn.hauback@smn.uio.no
Bilde av Stein Vidar Hagfors Haugan Haugan, Stein Vidar Hagfors Senioringeniør +47-22856507 +47-40467343 s.v.h.haugan@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, IRIS, Databaser, Solfysikk, Euclid, Hinode
Bilde av Linda Hofstad  Haugen Haugen, Linda Hofstad Overingeniør - Seksjon for fysiologi og cellebiologi +47 22854361 l.h.haugen@ibv.uio.no
Bilde av Vanja Haugland Haugland, Vanja Seniorkonsulent +47-22857041 vanja.haugland@geo.uio.no
Bilde av Gunhild M.  Haugnes Haugnes, Gunhild M. Redaktør Titan.uio.no +47 97526462 g.m.haugnes@mn.uio.no Pressekontakt, Rådgivning, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Bilde av Reidar Haugsrud Haugsrud, Reidar Professor +47-22840659 reidar.haugsrud@smn.uio.no SMN, Uorganisk materialkjemi, Kjemi
Bilde av Helene Victoria Haynes Haynes, Helene Victoria Seniorkonsulent +47-22857796 41542423 h.v.haynes@mn.uio.no programseminar, ForVei, trivsel, studieteknikk, stressmestring, motivasjon, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, mestring, psykisk helse, sosial og akademisk integrert, studenter i høyere utdanning
Bilde av Alice Petronella Hedenlund Hedenlund, Alice Petronella Stipendiat aliceph@math.uio.no Matematikk, topologi
Bilde av Michael Heeremans Heeremans, Michael Senioringeniør +47-22856615 michael.heeremans@geo.uio.no
Bilde av Trine Jahr Hegdahl Hegdahl, Trine Jahr trinejhe@student.matnat.uio.no Hydrologiske modeller, Hydrologi
Bilde av Sverre Andre Hegg Hegg, Sverre Andre Avdelingsingeniør +47-22856009 s.a.hegg@fys.uio.no
Heggelund, Andreas Stipendiat 90910736 andreas.heggelund@fys.uio.no Monte Carlo metoder, Partikkelfysikk, 3D piksel detektorer, Sporrekonstruksjon, ATLAS, CERN
Bilde av Julie Elisabeth Heggelund Heggelund, Julie Elisabeth Postdoktor j.e.heggelund@farmasi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science, antibiotikaresistens
Bilde av Ida Kristin Hegna Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47-22844934 95096830 +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, AFM
Bilde av Joël Benjamin Heim Heim, Joël Benjamin Stipendiat +47-22855465 j.b.heim@kjemi.uio.no
Bilde av Thea Hatlen Heimdal Heimdal, Thea Hatlen t.h.heimdal@geo.uio.no
Bilde av Trygve Ulf Helgaker Helgaker, Trygve Ulf Professor +47-22855428 t.u.helgaker@kjemi.uio.no
Bilde av Geir Helgesen Helgesen, Geir Professor II 4539 3241 geir.helgesen@fys.uio.no
Bilde av Inge Svein Helland Helland, Inge Svein Professor emeritus +47-22855873 93688918 93688918 ingeh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Bjørn C Helland-Hansen Helland-Hansen, Bjørn C Senioringeniør +47-22855449 +47-91147974 b.c.helland-hansen@kjemi.uio.no Teknologiledelse, Administrasjon
Bilde av Gard Olav Helle Helle, Gard Olav Stipendiat gardoh@student.matnat.uio.no Geometri/Topologi
Bilde av Taran Paulsen Hellebust Hellebust, Taran Paulsen Førsteamanuensis t.p.hellebust@fys.uio.no
Bilde av Jostein Hellesland Hellesland, Jostein Professor emeritus 99630271 9963 0271 josteinh@math.uio.no Mekanikk, Faststoffmekanikk
Bilde av Simen Hellesund Hellesund, Simen Stipendiat 90262133 simen.hellesund@fys.uio.no
Bilde av Helge Hellevang Hellevang, Helge Førsteamanuensis +47-22857026 helge.hellevang@geo.uio.no Mineral kinetikk, Geokjemi, Geologi, Gass-væske-mineral reaksjoner, CO2-lagring
Bilde av Kristoffer Herland Hellton Hellton, Kristoffer Herland Postdoktor +47-22851149 kristohh@math.uio.no high dimensional data, principal component analysis, Data Integration, Genomics
Bilde av Martin Helsø Helsø, Martin Stipendiat martibhe@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Kari Egede Henningsmoen Henningsmoen, Kari Egede Professor emeritus +47-22856692 k.e.henningsmoen@geo.uio.no
Bilde av Ellen Karoline Henriksen Henriksen, Ellen Karoline Professor +47-22857886 e.k.henriksen@fys.uio.no Fysikkdidaktikk, Naturfagdidaktikk, rekruttering, utdanningsvalg
Bilde av Thormod Henriksen Henriksen, Thormod Professor emeritus thormod.henriksen@fys.uio.no
Bilde av Reynald Henry Henry, Reynald reynald.henry@smn.uio.no SMN
Bilde av Anders Herland Herland, Anders Avdelingsingeniør +47-22858155 anders.herland@ibv.uio.no
Bilde av Gudmund Horn Hermansen Hermansen, Gudmund Horn Førsteamanuensis +47-22855884 gudmunhh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Jo Skeie Hermansen Hermansen, Jo Skeie Forsker +47-22854227 j.s.hermansen@ibv.uio.no
Bilde av Hans-Petter Hersleth Hersleth, Hans-Petter Førstelektor +47-22854631 +47-41333126 h.p.hersleth@ibv.uio.no strukturbiologi, proteinstruktur, biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, diffraksjon, Livsvitenskap, synkrotron, USA
Bilde av Jo Herstad Herstad, Jo Førsteamanuensis +47-22840051 +47-91560563 johe@ifi.uio.no
Bilde av Silvia Hess Hess, Silvia Førstelektor +47-22854908 silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Hesse, Dirk Førsteamanuensis dirkh@math.uio.no
Bilde av Dag Olav Hessen Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 95037899 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett, Evolusjon, Klima, Økologi
Bilde av Geir Hestmark Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Bilde av Jan David Heuschele Heuschele, Jan David j.d.heuschele@ibv.uio.no
Bilde av Björn Holger Heyn Heyn, Björn Holger Stipendiat b.h.heyn@geo.uio.no
Heyward, Catherine Anne Senioringeniør +47-90093113 +47 90093113 c.a.heyward@odont.uio.no
Bilde av Elise Hilland Hilland, Elise Førstekonsulent +47-22845780 elisech@ifi.uio.no
Bilde av Liv Hillestad Hillestad, Liv Seniorkonsulent -Fakultetsadministrasjonen 22856403 liv.hillestad@mn.uio.no SMN, Økonomi, Fysisk institutt
Bilde av Jørgen Hilsen Hilsen, Jørgen Lærling jorgen.hilsen@kjemi.uio.no