Vitaminer og koenzymer

Mange enzymer i metabolismen trenger vitaminer eller koenzymer for å kunne fungere.

Koenzymer er løst bundet til enzymene, mens prostetiske grupper er hardere bundet. Mange enzymer binder metaller. Nedenfor er det ramset opp noen vitaminer, koenzymer og prostetiske grupper. Ikke alle har samme funksjon i planter som hos dyr, og evnen til å lage dem varierer mellom organismegrupper. De fleste vitaminene er vannløselige, bortsett fra vitamin E (tokoferol), vitamin A og vitamin D. Vannløselige B-vitaminer er thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantothensyre (B5), pyridoksin, pyridoksal (B6), biotin (B7), folat (B9), samt vitamin B12 (kobolamin) som inneholder kobolt, og blir produsert i mikroorganismer. Vitamin K1 (fyllokinon) er elektrontransportør i fotosyntesen, mens bakterier i tykktarmen kan produsere vitamin K2.  Planter bruker provitamin A = betakaroten i fotosyntesen, men ikke vitamin A, men mennesker bruker beta-karoten til å lage retinal som inngår i synspigmentet i øyet.  Mangel på vitaminer gir mangelsykdommer.

Noen av reaksjonene vitaminene inngår i er angitt i parentes nedenfor:

Vitaminer og koenzymer

Biotin og NAD

 

Vitamin E og folat

Koenzym A

 

Vitamin D og A

Molybden kofaktor

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42 - Sist endret 12. apr. 2018 11:40