Vitamin E

Vitamin E er et fettløselig vitamin som omfatter flere typer tokoferoler blant annet alfa-tokoferol (E307) (gr. tokos - fødsel; pherein - bære, man fant at det ga økt fertilitet hos rotter) . Vitamin E virker som en fettløselig antioksidant som fjerner radikaler fra metabolismen, og beskytter umettete fettsyrer mot oksidasjoner. Kjemisk er tokoferoler bygget opp av et heterosyklisk ringsystem, kromanring, med en benzenring og en alfa-pyran bundet til en lang hydrofob sidekjede bestående av isopren

Den hydrofobe egenskapen til tokoferoler gjør at de finnes i membraner i cellene og ilipoproteiner i blod hos dyr. Hos planter er det vitamin E i tylakoidmembranene i kloroplaster.

For eksempel kan vitamin E fjerne lipeidperoksidradikaler (LOO•):

Vitamin E + LOO• → Vitamin E• + LOOH

Vitamin E• + vitamin C → Vitamin E + Vitamin C•

Radikalet vitamin C•  blir fjernet i reaksjonen med detreduserte tripeptidet glutation (GSH) katalysert av vitamin C reduktase:

Vitamin C• + GSH → Vitamin C + GSSG 

Matvarer som inneholder tokoferoler er bl.a. vegetabilsk fett, frø, nøtter, grønnfarget plantemateriale, egg.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. mars 2020 15:27 - Sist endret 7. mars 2020 16:09