Hydrofob

Hydrofob (gr. hydor - vann; phobos - hate, sky) - Ikke blandbart med vann. Upolare molekyler som ikke lager hydrogenbindinger med vann og heller ikke løses i vann. Hydrofob (vannskyende) overflate for eksempel vokslag utenpå kutikula, hvor kontaktvinkelen blir større enn 90o og vann fra nedbør blir liggende som dråper på bladet. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 22. nov. 2020 15:09