Glutation

Glutation (glutathion) er et tripeptid bestående av aminosyrene glutamat, svovelaminosyren cystein og aminosyren glycin. Glutathion i rdusert form (GSH) virker som et reduksjonsmiddel, og i oksidert form (GSSG) og inngår i redoks-reaksjoner. Glutathion deltar i fjerning av fremmedstoffer (xenobiotika) i planten, samt deltar i kompleksbinding av tungmetaller i form av fytochelatiner. 

Tripeptidet glutation

Tripeptidet glutation i redusert og oksidert form

Gammaglutamy cystein syntetase katalyserer en ATP-avhengig dannelse av en amidbinding mellom gamma-karboksylsyregruppen på aminosyren glutamat med aminogruppen på cystein. Deretter påhektes aminosyren glycin i en ATP-avhengig reaksjon katalysert av glutation syntetase, med en peptidbinding mellom syregruppen på cystein og aminogruppen på glycin.

Biosyntese av glutathion

Glutation deltar i antioksidantforsvaret i planter via glutation-askorbat syklus som fjerner hydrogenperoksid (H2O2).

Glutathion deltar i fjerning av fremmedstoffer (xenobiotika) katalysert av enzymet gluation-S-transferase hvor SH-gruppen på glutation danner en eioeter med karboksylgruppen på fremmedstoffet. Deretter blir produktet fraktet inn i vakuolen av en glutation translokator. Glutation translokator hører med til gruppen ABC-transportører.

Fytochelatin syntase kobler sammen aminogruppen på glutamat i glutation-molekyl 1 med syregruppen på cystein i glutation-molekyl 2. Fytochelatiner kan kompleksbinde og avgifte tungmetaller.

Tilbake til hovedside

Publisert 13. mars 2017 14:35 - Sist endret 2. mars 2020 12:45