Prostetisk gruppe

Prostetisk gruppe (gr. prosthetos - det sammensatte; føye til) - Funksjonell gruppe konjugert til proteiner, for eksempel enzymer. Den prostetisk kan være bundet med kovalente bindinger til apoproteinet.  Et koenzym, men noe forskjellig fra kofaktorer som er løsere bundet til proteinet.  Hem er en prostetisk gruppe i hemproteiner. FAD og FMN er prostetiske grupper i flavoproteiner. Biotin, pyridoksalfosfat og thiamin pyrofosfat er eksempler på vitaminer som virker som prostetiske grupper. 

Andre eksempler på prostetiske grupper er molybdopterin, metylkobalamin, og lipoinsyre. Noen metallioner som zink (Zn2+), kobber og molybden er så hardt bundet til proteinet at de kan betraktes som en prostetisk gruppe, og ikke bare en kofaktor.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:43 - Sist endret 12. mai 2021 10:48