Kofaktor

Et hjelpemolekyl som er bundet til et enzym og som er nødvendig for at enzymet kan virke som katalysator i biologiske reaksjoner. En kofaktor er ikke selv et protein, men er en bestanddel i enzymet i form av et metallion som er fast bundet til enzymet. Er hjelpemolekylet bare løst bundet til enzymet kalles den et koenzym, slik som vitaminer.

Proteindelen av enzymet kalles apoenzym, og det fullstendige enzymet med sine kofaktorer kalles holoenzym.

Tilbake til hovedside

Publisert 25. apr. 2018 08:03 - Sist endret 9. mars 2020 15:18