Vitamin K

Vitamin K1 (fyllokinon) er et vitamin eller koenzym som deltar i elektron- og protontransporten i tilknytnning til fotosystem 1 i fotosyntesen. Vitamin K1 er fettløselig og finnes i grønne deler av plantene. Fyllokinon er et kinon som har likhetstrekk med ubikinon (koenzymQ10) i elektron- og protontransporten i mitokondriene. Vitamin K2 (menakinon) blir laget av bakterier i mikrobiomet i tykktarmen, og disse kan omdanne vitamin K1 til vitamin K2 . Vitamin K er en upolar sidekjede bygget opp av isopren, og antall isopren varierer fra 1-7. 

Henrik Dam (1895-1976) og Edward A Doisy (1893-1986) oppdaget uavhengig av hverandre at mangel på vitamin K kunne gi vanskeligheter med levring av blod. Vitamin K inngår i biosyntesen av aktivt protrombin, en protease i blodplasma som spalter en peptidbinding i blodproteinet fibrinogen som blir omdannet til det blodkoagulerende prtoeinet fibrin. Warfarin er brukt som rottegift ved hemme biosyntesen av protrombin, men er også brukt som medisin for å hindre blodpropp.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. mars 2020 18:24 - Sist endret 5. mars 2020 18:24