MNSUs medlemmer

Oversikten viser medlemmer og vervfordeling for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg.

Styret

Navn Verv Valgt fra

Lisa Julianne Nystad

Leder Allmøte H21
Erlend Tiberg North Nestleder Allmøte H21

Bjørn Fridtjof Arisland

Økonomiansvarlig Allmøte H21

Øvrige medlemmer

Navn Verv

Valgt fra

Sara Mediå   Allmøte H21

Ellen-Beate Tysvær

Bokskapsansvarlig

Biovitenskapelig fagutvalg
Lill Karoline Syversen

PR- og rekrutteringsansvarlig

Geofaglig fagutvalg

Hannah Merlan Anor 

  Kjemisk fagutvalg
Anne Lise Doan Arrangementsansvarlig Farmasøytisk fagutvalg
Feliks Falk   Matematisk fagutvalg
Alina Krogstad Webansvarlig  Valgt av styret 

Thorstein Skaug

  Astrofysisk fagutvalg
Nils Enric Canut Taugbøl  

Fysisk fagutvalg

Sunniva Sol Standnes Blix   Fagutvalget ved institutt for informatikk


MNSU sitter i følgende utvalg:

Utvalg Representant(er) Vara(er)
Fakultetsstyret

Lisa Julianne Nystad

Erlend Tiberg North

Sara Mediå

Nils Enric Canut Taugbøl

Ansettelsesutvalget Nils Enric Canut Taugbøl  
Studieutvalget

Sara Mediå

Alina Krogstad

1. vara: Ellen-Beate Tysvær

2. vara: Erlend Tiberg North

Studentparlamentet Sara Mediå  
Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Hannah Merlan Anor

 
Publisert 30. jan. 2015 17:52 - Sist endret 15. mars 2022 10:14