Personer - Side 16

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 1 501 - 1 600 av 1 931
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Olav Sand Sand, Olav Professor emeritus +47 22854637 +47 91132363 91132363 olav.sand@ibv.uio.no
Bilde av Heidi Sandaker Sandaker, Heidi Professor +47 22856427 heidi.sandaker@fys.uio.no
Bilde av Sverre Arne Sande Sande, Sverre Arne Professor +47 22856590 +4791833324 s.a.sande@farmasi.uio.no Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Biopolymerer, Statistisk forsøksplanlegging, Multivariat evaluering, Prinsipal-komponent metoder
Bilde av Inger Sandlie Sandlie, Inger Professor +47 22854568 +47 41679312 41679312 inger.sandlie@ibv.uio.no
Bilde av Alexander Harald Sandtorv Sandtorv, Alexander Harald Førsteamanuensis +47 22844319 a.h.sandtorv@kjemi.uio.no Organisk kjemi
Bilde av Geir Kjetil Sandve Sandve, Geir Kjetil Førsteamanuensis +47 22840861 +47 93853050 geirksa@ifi.uio.no Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave
Bilde av Kirsten Sandvig Sandvig, Kirsten Professor II +47 22781828 kirsten.sandvig@ibv.uio.no
Bilde av Joe Alexander Sandvik Sandvik, Joe Alexander Senioringeniør +4722856441 joalsa@fys.uio.no
Bilde av Stian Sandvold Sandvold, Stian Overingeniør 91382683 stianmsa@ifi.uio.no
Bilde av Terje Aksel Sanner Sanner, Terje Aksel Forsker +47 22840846 +4791759827 +4791759827 terjeasa@ifi.uio.no
Bilde av Diana Saplacan Saplacan, Diana Stipendiat dianasa@ifi.uio.no feedback, universell utforming, læring, robot, digitale systemer, eldre, unge individer
Bilde av Athanasios Saragliadis Saragliadis, Athanasios Postdoctoral Research Fellow +47 22854792 athanasios.saragliadis@ibv.uio.no adhesion, Bacteria
Bilde av Frank Aasmund Sarnes Sarnes, Frank Aasmund Seksjonssjef +47 22855288 +47 93401396 +4793401396 f.a.sarnes@mn.uio.no Rådgivning, Personalforvaltning, HR
Bilde av Sabrina Sartori Sartori, Sabrina Førsteamanuensis +47 22842227 sabrina.sartori@its.uio.no
Bilde av Ida Scheel Scheel, Ida Førsteamanuensis +47-22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Scheffer, Lonneke Stipendiat lonnekes@student.matnat.uio.no
Bilde av Eldri Scheie Scheie, Eldri Førsteamanuensis +47 22854209 eldri.scheie@naturfagsenteret.no Utdanning for bærekraftig utvikling, Naturfagdidaktikk, Tverrfaglig, Kritisk tenkning
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Snø, Klimaendringer, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære
Bilde av Jonas Fredrik Schenkel Schenkel, Jonas Fredrik Stipendiat jonasfsc@math.uio.no Statistikk
Bilde av Rudolf Schlatte Schlatte, Rudolf Forsker +47 22852971 rudi@ifi.uio.no
Bilde av Daniel Schmid Schmid, Daniel Forsker +47 22856491 daniel.schmid@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi
Bilde av Juditha Schmidt Schmidt, Juditha Stipendiat juditha.schmidt@geo.uio.no
Bilde av Louise Steffensen Schmidt Schmidt, Louise Steffensen Postdoktor l.s.schmidt@geo.uio.no
Bilde av Alice Frantz Schneider Schneider, Alice Frantz Stipendiat alicefr@ifi.uio.no
Bilde av Kenneth Schneider Schneider, Kenneth +47 228 54793 kenneth.schneider@ibv.uio.no adhesion, Materials science, Surface chemistry
Scholzen, Chloé Stipendiat chloe.scholzen@geo.uio.no
Bilde av Kathrine Schou Schou, Kathrine Avdelingsleder +47 22855196 +47 40295758 kathrine.schou@ibv.uio.no
Bilde av Bent Wilhelm Schoultz Schoultz, Bent Wilhelm Forsker +47 22855705 +4748068924 +47-48068924 b.w.schoultz@kjemi.uio.no Radiofarmasøytisk kjemi, Kjemi, Kjernekjemi, PET
Bilde av Dennis Schroers Schroers, Dennis Stipendiat dennissc@math.uio.no Matematikk, stokastisk analyse
Bilde av Christin Schuelke Schuelke, Christin Stipendiat +47 228 55069 christin.schuelke@fys.uio.no Bioimpedance, Biochemistry, stem cells, Biomedical instrumentation, biomedical physics
Bilde av Raphael Schuler Schuler, Raphael Stipendiat raphael.schuler@smn.uio.no SMN
Bilde av Thomas Vikhamar Schuler Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Permafrost, Glasiologi, Kryosfære, Hydrologi
Bilde av Henrik Schultz Schultz, Henrik Instituttleder +47 22854275 +4795819730 henrik.schultz@farmasi.uio.no
Bilde av Sabrina Schultze Schultze, Sabrina PhD Research Fellow - Section for Aquatic Biology and Toxicology sabrina.schultze@ibv.uio.no Aquatic biology, Toxicology, Foodwebs
Bilde av Michael Schulz Schulz, Michael Professor II +47 98471672 michael.schulz@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Trond Schumacher Schumacher, Trond Professor emeritus +47 22854661 +47 91147203 91147203 trond.schumacher@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Mykologi, Mikrobiologi, Botanikk, Etnobotanikk, Toksikologi, Livsvitenskap
Bilde av Anna Theresia Maria ter Schure Schure, Anna Theresia Maria ter Stipendiat a.t.m.t.schure@ibv.uio.no
Schwebs, Stine Beate Førstekonsulent +47 22857939 s.b.schwebs@naturfagsenteret.no
Bilde av Johannes Schweitzer Schweitzer, Johannes Førsteamanuensis +47 41614946 johannes.schweitzer@geo.uio.no
Bilde av Britta Schäfer Schäfer, Britta Stipendiat britta.schafer@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Øyvind Sigmundson Schøyen Schøyen, Øyvind Sigmundson Stipendiat oyvinssc@student.matnat.uio.no Computational Physics, Many-body Physics, Computational quantum mechanics
Bilde av Gezime Seferi Seferi, Gezime Stipendiat gezime.seferi@farmasi.uio.no
Seglen, Per Ottar +47 22845872 p.o.seglen@ncmm.uio.no autophagy
Bilde av Christoph Seiffert Seiffert, Christoph Senioringeniør 45507209 christoph.seiffert@fys.uio.no Halvlederfysikk, SMN
Bilde av Hans Martin Seip Seip, Hans Martin Professor emeritus +47 22855401 h.m.seip@kjemi.uio.no Miljøtiltak, Analyse og miljø, Klima og miljø, Kjemi, Kost-nytte, Ferskvann, Snø og is
Bilde av Osamu Sekiguchi Sekiguchi, Osamu Avdelingsingeniør +47 22855541 osamu.sekiguchi@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig
Bilde av Elisabeth Havsberg Seland Seland, Elisabeth Havsberg Rådgiver +47 22857221 elisabhh@math.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, EU, Nettredaktør, Alumnus
Bilde av Andrey Semchenkov Semchenkov, Andrey Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 +47-22855076 +47-22856453 andrey.semchenkov@fys.uio.no Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer, Cyklotron
Bilde av Ingunn Semsøy Semsøy, Ingunn Rådgiver +47 90271604 ingunn.semsoy@mn.uio.no Prosjektøkonomi, Institutt for Informatikk, HISP (Heealth Information Systems Programme), DHIS2, Budsjett, Rapportering, Søknader, Faktura, Økonomistyring.
Bilde av Samiran Sen Sen, Samiran Stipendiat samiran.sen@kjemi.uio.no
Bilde av Sangita Sen Sen, Sangita Forsker sangita.sen@kjemi.uio.no
Bilde av Clara Sena Sena, Clara Forsker +47 22854148 clara.sena@geo.uio.no
Bilde av Wilfred Senyoni Senyoni, Wilfred Researcher in Information Systems + 47-22840073 wilfreds@uio.no
Serck, Christopher Sæbø Postdoktor +47 22856685 c.s.serck@geo.uio.no
Bilde av Torbjørn Severinsen Severinsen, Torbjørn Avdelingsleder +47 22855295 +47 92803090 torbjorn.severinsen@ibv.uio.no Datamaskiner, IT-ansvarlig, Mac
Sezgin, Tamer Seniorkonsulent +47 22857266 92980049 tamer.sezgin@mn.uio.no
Bilde av Kamran Shalchian-Tabrizi Shalchian-Tabrizi, Kamran Professor +47 22857302 +47 41045328 kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no Life sciences
Bilde av Ankush Sharma Sharma, Ankush Postdoktor +47 41349006 ankush.sharma@ibv.uio.no Epigenetikk, Genregulering, Complex networks, Integrative inference, Epigenome modulation, Intrinsic disorder, Chromatin biology
Bilde av Endre Aalrust Shaw Shaw, Endre Aalrust Senioringeniør +47 22840825 endreak@ifi.uio.no Lokal-IT
Shaw, Kristin Førsteamanuensis innsteg +47 -22855940 krisshaw@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Mozhdeh Sheibani Harat Sheibani Harat, Mozhdeh Seniorrådgiver +47 22840130 mharat@ifi.uio.no PhD, internasjonalisering
Bilde av Sijing Shen Shen, Sijing Førsteamanuensis +47 22856547 sijing.shen@astro.uio.no Galakser, Simuleringer, Strukturdannelse
Bilde av Xia Sheng Sheng, Xia PhD Student xia.sheng@ibv.uio.no
Bilde av Grace Shephard Shephard, Grace Forsker, Institutt for geofag g.e.shephard@geo.uio.no
Bilde av Vladyslav Shostak Shostak, Vladyslav Stipendiat vladyslav.shostak@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN
Bilde av Pratibha Shrestha Shrestha, Pratibha Overingeniør +47 93991129 pratibha.shrestha@astro.uio.no
Bilde av Oleks Shturmov Shturmov, Oleks Stipendiat olekss@ifi.uio.no
Bilde av Sunniva Siem Siem, Sunniva Professor +47 22856406 sunniva.siem@fys.uio.no nuclear physics, nuclear structure
Bilde av William Sigurdsson Sigurdsson, William Overingeniør william.sigurdsson@fys.uio.no
Bilde av Olga Silantyeva Silantyeva, Olga Postdoktor olga.silantyeva@geo.uio.no
Bilde av Petter Silkoset Silkoset, Petter Senioringeniør +47 22856111 petter.silkoset@geo.uio.no
Bilde av Marta Bruno Silva Silva, Marta Bruno Postdoktor m.b.silva@astro.uio.no
Simon Wedlund, Cyril c.s.wedlund@fys.uio.no
Simonsen, Iben Cathrine Stipendiat ibens@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Inger-Lise Simonsen Simonsen, Inger-Lise Seniorkonsulent +47 22856276 i.l.simonsen@mn.uio.no Administrasjon
Bilde av Siri Simonsen Simonsen, Siri Senioringeniør +47 22856127 siri.simonsen@geo.uio.no
Bilde av Reidun Sirevåg Sirevåg, Reidun Professor emeritus +47 22854563 reidun.sirevag@ibv.uio.no
Sisi, Shahnaz Førstekonsulent- Fakultetsadministrasjonen 22857638 shahnaz.sisi@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Sivaganesh, Sathiaruby Overingeniør +47 22840227 sathiaruby.sivaganesh@ibv.uio.no
Bilde av Anja Olafsen Sjåstad Sjåstad, Anja Olafsen Professor +47 22855848 a.o.sjastad@kjemi.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi
Bilde av Dag Sjøberg Sjøberg, Dag Professor +47 22840109 +47 92604578 dagsj@ifi.uio.no Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse
Bilde av Kyrre Ness Sjøbæk Sjøbæk, Kyrre Ness Forsker +41227678180 97033689 k.n.sjobak@fys.uio.no
Bilde av Toralf Bernhard Skaali Skaali, Toralf Bernhard Professor emeritus +47 22856470 +47 95209239 t.b.skaali@fys.uio.no
Bilde av Johannes Skaar Skaar, Johannes Professor 48497352 johannes.skaar@fys.uio.no lys, elektromagnetisme, elektromagnetiske bølger, metamaterialer, kvanteoptikk, kvantekryptering, kvanteinformasjon, kvantefysikk, fotonikk, fysikk i dagliglivet, matematikk i musikk.
Bilde av Morten Skage Skage, Morten Senioringeniør +47 22858170 +47 95281170 morten.skage@ibv.uio.no
Skagen, Christine Stipendiat christine.skagen@farmasi.uio.no
Bilde av Kristin Skar Skar, Kristin Senioringeniør +47 22852461 +47 92404514 kritisk@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning, IT-støtte til forskning
Bilde av Audun Skaugen Skaugen, Audun audun.skaugen@fys.uio.no
Bilde av Bjørn Skauli Skauli, Bjørn Stipendiat bjorska@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Tor Skeie Skeie, Tor Professor +47 97199620 tskeie@ifi.uio.no
Bilde av Frode Miltzow Skjeldal Skjeldal, Frode Miltzow Overingeniør +47 22854361 +4740218114 +47-40218114 f.m.skjeldal@ibv.uio.no
Bilde av Brit Lisa Skjelkvåle Skjelkvåle, Brit Lisa Instituttleder +47 22858101 +4791694004 b.l.skjelkvale@geo.uio.no
Bilde av Arne Torbjørn Skjeltorp Skjeltorp, Arne Torbjørn Professor emeritus a.t.skjeltorp@fys.uio.no
Skjerstad, Tronn Å. Førsteamanuensis t.a.skjerstad@sfe.uio.no
Bilde av Martin Georg Skjæveland Skjæveland, Martin Georg Forsker martige@ifi.uio.no ontologier, dataintegrasjon, logikk, datautveksling, Semantisk web, databaser
Bilde av Ståle Andreas van Dorp Skogstad Skogstad, Ståle Andreas van Dorp Førsteamanuensis +47 22841692 savskogs@ifi.uio.no
Bilde av Ellen Hanne Skorbakk Skorbakk, Ellen Hanne Overingeniør +47 22856553 +47 92687579 +4792687579 e.h.skorbakk@farmasi.uio.no Innkjøp, Instrumentansvar
Bilde av Rolf I. Skotheim Skotheim, Rolf I. Professor II - Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk +47-22781727 rolf.i.skotheim@rr-research.no
Bilde av Frøydis Sved Skottvoll Skottvoll, Frøydis Sved Stipendiat 98664744 f.s.skottvoll@kjemi.uio.no
Bilde av Anne-Marie Skramstad Skramstad, Anne-Marie Senioringeniør +47 22855527 a.m.skramstad@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig