Personer - Side 15

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 1 401 - 1 500 av 1 920
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jørgen Vold Rennemo Rennemo, Jørgen Vold Postdoktor jorgeren@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Magnus Saed Restan Restan, Magnus Saed Stipendiat 97956976 m.s.restan@farmasi.uio.no
Bilde av Line Trosterud Resvold Resvold, Line Trosterud Førstekonsulent +47-22855442 l.t.resvold@fys.uio.no Bilaglønn, Ekspedisjonen
Bilde av Léon Reubsaet Reubsaet, Léon Professor +4722856613 leonr@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Bilde av Lars Riber Riber, Lars Forsker lars.riber@geo.uio.no Geologi
Bilde av Matthias Richter Richter, Matthias Forsker +47-22857672 matthias.richter@fys.uio.no
Bilde av Annika Rigenholt Rigenholt, Annika Seniorkonsulent +47-22855901 annikap@math.uio.no FS, Studieveiledning, Opptak, Godkjenning, Attester, Syllabus, Vitnemål
Bilde av Henrik Riis Riis, Henrik Stipendiat henrik.riis@fys.uio.no Thermoelectric materials, TEM
Bilde av Per Arne Rikvold Rikvold, Per Arne Forsker +47-22856485 p.a.rikvold@fys.uio.no Statistisk mekanikk, Computational Physics, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Magnetic systems, Nettverk, økologi og evolusjon
Bilde av Ole Marius Hoel Rindal Rindal, Ole Marius Hoel Stipendiat 45612838 45612838 omrindal@ifi.uio.no
Bilde av Jonas Ringnes Ringnes, Jonas Overingeniør +47-22856047 jonas.ringnes@fys.uio.no
Bilde av Therese Ringvold Ringvold, Therese Rådgiver +47-22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Bilde av Frode Rise Rise, Frode Professor +47 22 85 54 48 (meldinger lagt igjen på dette telefonnummeret vil desverre ikke bli besvart) frode.rise@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernemagnetisk resonansspektroskopi, NMR, Strukturoppklaring, Plantemolekyler, Marine molekyler, Metabolomikk, Organisk kjemi
Bilde av Nils Henrik Risebro Risebro, Nils Henrik Professor +47-22856027 nilshr@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Patrick Riss Riss, Patrick Førsteamanuensis 95028669 patrick.riss@kjemi.uio.no
Bilde av Inger Maren Rivrud Rivrud, Inger Maren +47-22857294 i.m.rivrud@ibv.uio.no
Bilde av Ida Robertsen Robertsen, Ida Førsteamanuensis +47-22857519 ida.robertsen@farmasi.uio.no
Bilde av Eirin Guldsten Robinson Robinson, Eirin Guldsten Stipendiat e.g.robinson@farmasi.uio.no
Bilde av Frode Roghell Roghell, Frode Rådgiver +47-22855426 91191321 frode.roghell@mn.uio.no CEED, Hylleraas, Rosseland, Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjettering, Rapportering
Bilde av Bjørg Rognerud Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47-22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Bilde av John Rognes Rognes, John Professor +47-22855845 rognes@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Bilde av Torbjørn Rognes Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 +4790755587 torognes@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon, Metagenomikk
Rogowska, Melania Stipendiat +47-22844340 melaniar@smn.uio.no
Bilde av Rossana Virginia Rojas Molina Rojas Molina, Rossana Virginia Stipendiat +47-48396498 rossanar@math.uio.no Mekanikk, Matematikk
Bilde av Tobias Rolf Rolf, Tobias Forsker +47-22854087 tobias.rolf@geo.uio.no
Rolfsjord, Sigmund Johannes Ljosvoll s.j.l.rolfsjord@its.uio.no
Bilde av Knut-Helge Ronæs Rolland Rolland, Knut-Helge Ronæs Førsteamanuensis +47-92882331 knutr@ifi.uio.no digitalisering, digital innovasjon, smidige praksiser, prosjektledelse, forskningsmetode, Information systems, case studies, Tverrfaglig, IT styring
Roman, Dumitru Førsteamanuensis dumitrur@ifi.uio.no
Bilde av Pål Rongved Rongved, Pål Professor +47-22855024 +47-95700897 pal.rongved@farmasi.uio.no antibiotikaresistens, Sink, Organisk kjemi, Innovasjon, Kontrastmidler, LXR, Aquaporiner, Patent, Life Science, Proteaser
Bilde av Norbert Roos Roos, Norbert Professor +47-22856191 +47-90524798 norbert.roos@ibv.uio.no
Bilde av Jaan Erik Roots Roots, Jaan Erik +47-22855525 j.e.roots@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer
Bilde av Vedrana Rosic Rosic, Vedrana Universitetslektor vedrana.rosic@farmasi.uio.no
Bilde av Giuseppe Rotunno Rotunno, Giuseppe Stipendiat giuseppe.rotunno@smn.uio.no SMN, Katalyse, kjemi
Bilde av Luc Rouppe van der Voort Rouppe van der Voort, Luc Professor +47-22857528 l.r.van.der.voort@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Observasjoner, Solens kromosfære, Solflekker, Solteleskopet SST, IRIS, Hinode
Ruben, Subashini Parameswaran Universitetslektor +47-22859103 s.p.ruben@naturfagsenteret.no
Rudan, Sasha sasharu@ifi.uio.no
Bilde av Petter Ruden Ruden, Petter Rådgiver +47-22857093 petter.ruden@mn.uio.no Anskaffelser, Innkjøp
Bilde av Eli Knispel Rueness Rueness, Eli Knispel +47-22854570 e.k.rueness@ibv.uio.no
Bilde av Adrian Montgomery Ruf Ruf, Adrian Montgomery adrianru@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Rumash, Fatma Stipendiat fatmaru@ifi.uio.no
Bilde av Ola Rundberget Rundberget, Ola Avdelingsingeniør +47-22854689 ola.rundberget@ibv.uio.no windows, itansvarlig
Bilde av Ragnhild Kobro Runde Runde, Ragnhild Kobro Førsteamanuensis +47-22840144 +47-94436221 ragnhilk@ifi.uio.no
Russpatrick, Scott McKee Senioringeniør +47-93035184 scottmr@ifi.uio.no
Bilde av Arild Rustan Rustan, Arild Professor +47-22856558 97518761 +47 97518761 arild.rustan@farmasi.uio.no Farmakologi, Cellebiologi, Energimetabolisme, Insulinresistens
Bilde av Amund Ruud Ruud, Amund amund.ruud@niom.no
Bilde av Anders Ruus Ruus, Anders Professor II - Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi 98227786 anders.ruus@ibv.uio.no
Ryan, Øyvind Førstelektor +47-22856031 oyvindry@math.uio.no Beregningsorientert matematikk
Bilde av Mauritz Ryding Ryding, Mauritz Senioringeniør +47-22855677 mauritz.ryding@kjemi.uio.no
Bilde av Marcella Orwick Rydmark Rydmark, Marcella Orwick Forsker m.o.rydmark@ibv.uio.no
Bilde av Eli Bæverfjord Rye Rye, Eli Bæverfjord Stipendiat +47 952 36 889 e.b.rye@fys.uio.no CERN, LHC, ATLAS, Partikkelfysikk, Mørk materie, Supersymmetri
Bilde av Kari Beate Rygg Rygg, Kari Beate Seniorrådgiver +47-22858373 k.b.rygg@ibv.uio.no
Bilde av Anne Marit Rykkelid Rykkelid, Anne Marit Stipendiat a.m.rykkelid@odont.uio.no
Bilde av Leif Ryvarden Ryvarden, Leif Professor emeritus +47-22854623 leif.ryvarden@ibv.uio.no
Bilde av Hanne Røberg-Larsen Røberg-Larsen, Hanne Postdoktor +47-22855587 hanne.roberg-larsen@kjemi.uio.no Bioanalytisk kjemi, kjemi
Røe, Malin Benum Stipendiat m.b.roe@ibv.uio.no
Bilde av Ketil Røed Røed, Ketil Førsteamanuensis +47-22858632 ketil.roed@fys.uio.no
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor emeritus l.p.roed@geo.uio.no Oseanografi, Klimaendringer, Numerisk modellering
Bilde av Ole Myren Røhne Røhne, Ole Myren Forsker +47-22857468 46473677 46473677 o.m.rohne@fys.uio.no LHC, Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Instrumentering
Bilde av Torill Rørtveit Rørtveit, Torill Rådgiver +47-22857348 torill.rortveit@ibv.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak, Studieadministrasjon
Bilde av Bjarne Røsjø Røsjø, Bjarne Rådgiver 908 45 997 bjarne.rosjo@mn.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, sosiale medier, forskningsformidling
Røstad, Lillian Førsteamanuensis lilliaro@ifi.uio.no
Bilde av Anne Røv-Johnsen Røv-Johnsen, Anne Universitetslektor anne.rov-johnsen@farmasi.uio.no Apotekfarmasi, Apotekpraksis, Samfunnsfarmasi, Apotektjeneste
Bilde av Anja Røyne Røyne, Anja Forsker +47-22844175 +4792629319 +47 92629319 anja.royne@fys.uio.no AFM, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Måleteknikk, Geologi og geofysikk, Materialvitenskap og -teknologi
Bilde av Fahri Saatcioglu Saatcioglu, Fahri Professor +47-22854569 fahri.saatcioglu@ibv.uio.no Cell Signaling and Cancer
Sabadelli, Edoardo Overingeniør edoards@ifi.uio.no
Bilde av Alexander Sadykov Sadykov, Alexander alexander.sadykov@ibv.uio.no
Bilde av Einar Sagstuen Sagstuen, Einar Professor Emeritus ++47 228 55653 ++47 957 98170 einar.sagstuen@fys.uio.no strålingsbiofysikk, EPR spektroskopi, ESR spektroskopi, biomedisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, magnetisk resonans, dosimetri
Bilde av Sundeep Sahay Sahay, Sundeep Professor +47-22840073 sundeeps@ifi.uio.no
Bilde av Eda Sahin Sahin, Eda Forsker +47-22844778 +47-46383851 eda.sahin@fys.uio.no
Sajadi, Seyed Mohammad Reza Stipendiat smsajadi@student.matnat.uio.no
Salazar, Jessica Seniorkonsulent +47-22854483 jessica.salazar@mn.uio.no
Bilde av John Erick  Salazar Salazar, John Erick Arkivleder +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig
Bilde av Amgad Hanafy Salem Salem, Amgad Hanafy Senioringeniør +47-22844784 +4746672931 amgadsh@ifi.uio.no
Samadpoor Rikan, Behnam Postdoktor behnam@ifi.uio.no
Bilde av Svein Samdal Samdal, Svein Professor emeritus +47-22855458 svein.samdal@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Kjemi
Samset, Eigil Professor II eigilsa@ifi.uio.no
Bilde av Yonathan Samuel Samuel, Yonathan Avdelingsingeniør +47-22857146 +47-22857146 yonathan.samuel@farmasi.uio.no Lokal-IT
Bilde av Anne Berit C. Samuelsen Samuelsen, Anne Berit C. Førsteamanuensis +47-22856568 +47-99225978 a.b.c.samuelsen@farmasi.uio.no Farmasi, Biologisk aktive naturstoffer, Polysakkarider, Karbohydratkjemi, Farmakognosi, beta-glukaner
Bilde av Eivind Samuelsen Samuelsen, Eivind eivinsam@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Bilde av Sven Ove Samuelsen Samuelsen, Sven Ove Professor +47-22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Ingrid Sand Sand, Ingrid Rådgiver +47-22854121 +47-90727303 +47-90727303 ingrid.sand@mn.uio.no Godkjenning, Karakterutskrift, Studieveiledning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Studentliv, Infosenter, Studieinformasjon
Bilde av Ketil Sand Sand, Ketil Seniorrådgiver +47-22857759 ketil.sand@mn.uio.no Anskaffelser, Innkjøp
Bilde av Odd Petter Sand Sand, Odd Petter Stipendiat o.p.sand@astro.uio.no
Bilde av Olav Sand Sand, Olav Professor emeritus +47-22854637 +47-91132363 91132363 olav.sand@ibv.uio.no
Bilde av Heidi Sandaker Sandaker, Heidi Professor +47-22856427 heidi.sandaker@fys.uio.no
Bilde av Sverre Arne Sande Sande, Sverre Arne Professor +47-22856590 91833324 s.a.sande@farmasi.uio.no Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Biopolymerer, Statistisk forsøksplanlegging, Multivariat evaluering, Prinsipal-komponent metoder
Bilde av Inger Sandlie Sandlie, Inger Professor +47-22854568 +47-41679312 41679312 inger.sandlie@ibv.uio.no
Bilde av Alexander Harald Sandtorv Sandtorv, Alexander Harald Førsteamanuensis +47-22844319 a.h.sandtorv@kjemi.uio.no Organisk kjemi
Bilde av Geir Kjetil Sandve Sandve, Geir Kjetil Førsteamanuensis +47-22840861 +47-93853050 geirksa@ifi.uio.no algoritmer, Genomanalyse, bioinformatikk, programmering, masteroppgave, python
Bilde av Kirsten Sandvig Sandvig, Kirsten Professor II +47-22781828 kirsten.sandvig@ibv.uio.no
Bilde av Joe Alexander Sandvik Sandvik, Joe Alexander Senioringeniør +4722856441 joalsa@fys.uio.no
Bilde av Stian Sandvold Sandvold, Stian Overingeniør 91382683 stianmsa@ifi.uio.no
Bilde av Terje Aksel Sanner Sanner, Terje Aksel Forsker +47-22840846 91759827 +4791759827 terjeasa@ifi.uio.no
Bilde av Diana Saplacan Saplacan, Diana Stipendiat dianasa@ifi.uio.no feedback, universell utforming, læring, robot, digitale systemer, eldre, unge individer
Bilde av Athanasios Saragliadis Saragliadis, Athanasios Postdoctoral Research Fellow +47 22854792 athanasios.saragliadis@ibv.uio.no adhesion, Bacteria
Bilde av Frank Aasmund Sarnes Sarnes, Frank Aasmund Seksjonssjef +47-22855288 +47-93401396 004793401396 f.a.sarnes@mn.uio.no Rådgivning, Personalforvaltning, HR
Bilde av Sabrina Sartori Sartori, Sabrina Førsteamanuensis +47-22842227 sabrina.sartori@its.uio.no
Bilde av Ida Scheel Scheel, Ida Førsteamanuensis +47-22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Eldri Scheie Scheie, Eldri Førsteamanuensis +47-22854209 eldri.scheie@naturfagsenteret.no Utdanning for bærekraftig utvikling, Naturfagdidaktikk, Tverrfaglig, Kritisk tenkning
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Snø, Klimaendringer, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære