English version of this page

Organisering av Institutt for geofag

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Institutt for geofag, UiO er organisert i 5 seksjoner og en administrativ enhet.  Instituttet ledes av en instituttleder og et eget styre. I tillegg er det flere komiteer og utvalg.

Råd og utvalg

Organisasjonskart

Oversikt over Institutt for geofag sin organisasjon (pdf).

Instituttleder

Brit Lisa Skjelkvåle

Nestleder

Bernd Etzelmüller