Physics

Tittel Publisert Veileder(e)
Elevers læring i fysikk eller naturfag gjennom arbeid på viten.no 30. aug. 2022
Korleis jobbar elevar med praksisar og tenkemåtar i fysikk? 30. aug. 2022
Læring av anvendt fysikk som del av naturfag for yrkesfag 30. aug. 2022
Open charm measurements at CERN SPS energies in the NA61/SHINE experiment 12. aug. 2022
Phenomenological exploration of dark matter signatures 11. aug. 2022
Cosmological constraints on hidden sector models 11. aug. 2022
Speeding up jet algorithms with modern computational methods 1. aug. 2022
Raman SPIM 16. feb. 2022
Measurement or mechanistic modelling of 3D cell migration 7. feb. 2022
Plasma dynamics on the Moon 11. jan. 2022
Understanding auroral dynamics using machine learning 11. jan. 2022
Understanding electron density measurements made by the BRIK-II satellite 11. jan. 2022
The International Space Station as a plasma laboratory 11. jan. 2022
Advanced operando and in situ investigations of electrodes for solar-driven water electrolysis 24. juni 2021
Development of earth-abundant next-generation solar cell materials 21. juni 2021
Searches for new gauge bosons, Z' & W' and heavy neutrinos 15. mars 2021
Searches for Supersymmetry and Dark Matter 15. mars 2021
Search for Dark Matter in mono-Z and mono-Higgs final states 15. mars 2021
Path for education, research and discovery 15. mars 2021
Model independent searches for new physics with supervised and unsupervised learning 15. mars 2021
Extra space dimensions and microscopic Gravity 15. mars 2021
Utvikling av silisium detektorer for å studere anti-materie ved AEGIS 15. mars 2021
Utvikling av pixel detektorer for å oppgradere ATLAS detektoren 15. mars 2021
Computing and Software at the Exascale 15. mars 2021
Photoproduction of J/psi in hadronic collisions 15. mars 2021
Development of Monte Carlo programs for relativistic hadronic and heavy-ion collisions 15. mars 2021
Modification of J/psi production in the QGP 15. mars 2021
Elliptic flow of J/psi 15. mars 2021
Søk etter mørk materie med Cherenkov Telescope Array 15. mars 2021
Particle accelerator physics studies for the European Spallation Source 15. mars 2021
Higgs boson production 11. mars 2021
Quantum Mechanical Modelling of Materials: Theory, Computations, Analyses, and/or Programming 5. nov. 2020
Kvantemekanisk Modellering av Halvledermaterialer: Teori, Beregninger, Analyser og/eller Programmering 5. nov. 2020
Steady state two phase flow in a gravitational field 22. sep. 2020
Pressure Fluctuations in Porous Media Flows 22. sep. 2020
Pair Correlation Measurements in Porous Media 22. sep. 2020
Fast deformation and fracturing during fluid injection into a porous reservoir model 22. sep. 2020
The dependence of gravitation stabilized invasion fronts on pore size noise 21. sep. 2020
CO2 storage and stability of convection plumes in model aquifers 21. sep. 2020
Simulation, fabrication, and characterisation of Silicon Carbide (SiC) detectors for dosimetry application 18. sep. 2020
Causality and strict localization 23. juni 2020
Korleis forstår elevar begrepa kvanteobjekt, superposisjon og måling i kvantefysikk? 9. des. 2019
Quantum Error Mitigation 4. nov. 2019
Synchronization in quantum systems 21. aug. 2019
Quantum mechanical Maxwell's demon 20. aug. 2019
Analog vs digital quantum computing for certain optimization problems 14. aug. 2019
Frustrated quantum magnets 13. aug. 2019
Radiative corrections in indirect dark matter searches 25. juli 2019
Hvordan motiverer UiO sine skolebesøks-ordninger til valg av realfaglig høyere utdanning? 7. juni 2019
Hvordan legge til rette for motivasjon og læring for elever som besøker Solobservatoriet på Harestua? 7. juni 2019
Fysikk på YouTube: Oppfølging av tidligere masteroppgave 7. juni 2019
Utvikling av læreridentitet blant lektorstudenter i fysikk ved UiO 7. juni 2019
Lag et fagdidaktisk begrunnet og utprøvd undervisningsopplegg innen et nytt fysikk-tema i skolens læreplan 7. juni 2019
Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye fysikk- og naturfag-lærebøker 7. juni 2019
Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye læreplaner i fysikk/naturfag i norsk skole 7. juni 2019
Searching for Dark Matter using antideuterons 7. mai 2019
Supersymmetric cross sections using neural networks 7. mai 2019
TIDLIGERE UTFØRTE OPPGAVER 9. sep. 2018