print logo

Epikotyle

Epikotyle (gr. epi - på, over; kotyle - liten kopp) betyr over frøbladene. Den del av stengelen som ligger mellom frøblad (kimblad) og kimknopp. Epikotyle er embryoaksen over frøbladene.Delen av en frøplanten som er over festepunktet for frøbladene.

Epigeisk spiring

Ert (Pisum sativum) har hypogeisk spiring. Frøbladene, som er de to halvdelene i frøet, forblir under jorden ved spiring. Første blad blir dannet på epikotylen.

Ved spiring av løk (Allium cepa) blir frøbladet løftet opp i luften ved vekst av hypokotylen. Frøbladet innholder opplagsnæring og utfører fotosyntese.

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 10. mar. 2015 08:22