print logo

Epikotyle

Epikotyle (gr. epi - på; kotyle - liten kopp) - Den del av stengelen som ligger mellom frøblad (kimblad) og kimknopp. Delen av en frøplanten som er over festepunktet for frøbladene.

Publisert 4. feb. 2011 10:17