Essensielle fettsyrer

Essensielle fettsyrer - Umettetede fettsyrer fra planterike bl.a. linolensyre som vi må få tilført gjennom kosten. Essensielle eller nødvendige fettsyrer trengs hos mennesker til biosyntesen av eicosanoider (prostaglandiner, leukotriener og thromboksaner) som har en rekke intracellulære og intercellulære funksjoner. Arakidonsyre er et mellomprodukt som kommer fra avmetning av linolensyre til g-linolensyre via en D6desaturase.

Publisert 4. feb. 2011 10:18