Klon

Klon (gr. klon - grein) - Identiske etterkommere etter en plante laget ved vegetativ formering eller via apomiksis. Alle individene i en klon er genetisk like. En populasjon av individer som er avledet uten seksuell reproduksjon fra en morplante. Setting av poteter gir potetavling som er kloner av den opprinnelige poteten. Avleggere gir kloner av den opprinnelige planten avleggeren ble hentet fra. En klon kan også være: en linje av celler som har oppstått fra samme celle. En koloni med bakterier på en agarskål som har utviklet seg fra en enkelt bakterie. Rekombinant DNA som alle er bærere av samme innsatte gen eller nukleotidsekvens.

 
Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 4. feb. 2011 10:29