Absorbanse

Absorbanse - Et mål på det lyset som absorberes av en løsning. Absorbansen (A) er:

A=log Io/I

A=log Io/I

hvor Io er lysintensiteten på lyset som kommer inn i løsningen og I er lyset som kommer ut av den. Transmisjon (T) er forholdet mellom lys som kommer ut av prøven i forhold til det som kommer inn angitt i %:

T=(I x 100)/Io (%)

Se Beer-Lamberts lov.

Publisert 4. feb. 2011 10:03 - Sist endret 10. feb. 2011 13:26