Acetoklastisk

Acetoklastisk - Spalting av acetat (eddiksyre) til metan (CH4) og karbondioksid (CO2) hos noen metanogene bakterier.

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 4. feb. 2011 10:04