Adhesjon

Adhesjon (l. ad - til; haerere - henge sammen) - Henge eller klistre sammen ulike objekter, materialer eller overflater. Brukt om vannets binding til celleveggene i planteceller bl.a. vedrør og trakeider i ledningsvevet; eller binding til jordkolloider eller glass. Adhesjon (vedhengskrefter) gir kappilart bundet vann til hydrofile overflater i samvirke med kohesjon (sammenhengskrefter).

Kohesjon er vannmolekyler som tiltrekkes av vannmolekyler. Adhesjon er vann som tiltrekkes av overflater med ladning, altså en tiltrekning mellom forskjellige faser. 

Celleadhesjon

Beta-kataniner (β-katniner) er proteiner som deltar i sammenfesting (adhesjon) av naboceller, enten ved direkte cellekontakt eller via et ekstracellulært matriks. Eksempler på celleadhesjonsmolekyler er kadheriner, integriner, immunoglobuliner, og selektiner.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 22. juli 2021 17:27