Adhesjon

Adhesjon (l. ad - til; haerere - henge sammen) - Henge eller klistre sammen ulike objekter og materialer. Brukt om vannets binding til celleveggene i planteceller bl.a. vedrør og trakeider i ledningsvevet; eller binding til jordkolloider eller glass. Adhesjon gir kappilart bundet vann.

Publisert 4. feb. 2011 10:04