Aerobiont

Aerobiont (gr. aer - luft; bios - liv) - En organisme som trenger oksygen for å leve.

Publisert 4. feb. 2011 10:04