Aestival

Aestival (l. aestivus - tidlig sommer) - Laget tidlig om sommeren. Motsatt av serotinal (l. serus - sein).

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 4. feb. 2011 10:04