Agrostologi

Agrostologi (gr. agrostis - gras; logos - læren om) - Del av botanikken som omhandler gras.

Publisert 4. feb. 2011 10:04