Akroneme

Akroneme (gr. akros - spiss; nema - tråd) - Den delen av en flagell med tynnest ende.

Publisert 4. feb. 2011 10:04