Akropetal

Akropetal (gr. akros - spiss; l. petere - søke) - Mot spissen. En utvikling som skjer nedenfra og oppover. Det eldste blir ved basis og det yngste mot spissen. Motsatt av basipetal.

Akropetalt vil si fra basis mot spissen. For skuddet  vil akropetalt bety fra overgangen skudd-rot (basis) til skuddspissen. For rota vil det si fra overgangen skudd-rot (basis) mot rotpissen. Besipetalt vil si mot basis, fra rotspiss til basis og fra skuddspiss til basis. 

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 21. jan. 2016 09:54