Aktinobiologi

Aktinobiologi (gr. aktis - stråle; bios - liv; logos - lære) - Læren om effekten av stråling på levende organismer.

Publisert 4. feb. 2011 10:05