Alfa-oksidasjon

Alfa (\(\alpha\))-oksidasjon - Oksidasjon av fettsyrer som oksideres ved alfakarbonet og degraderes med ett karbonatom ad gangen. Karbonet fjernes som CO2 ved dekarboksylering og den resterende fettsyren omdannes til et langkjedet aldehyd (C(n-1).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 2. mars 2020 11:59