Alge endosymbionter

Alge endosymbionter - Eukaryote alger kan finnes som fotosyntetiserende endosymbionter i invertebrater i ferskvann og saltvann f.eks. koraller, sjøanemoner, svamper, amøber, flatormer, hydroider og mollusker. Algene tas opp ved fagocytose.

De kan deles i to hovedtyper selv om det finnes eksempler på andre algeendosymbionter:

Zoochlorellae med den encellete grønnalgen Chlorella som endosymbiont.

 Zooanthellae med marine dinoflagellater Symbiodinum som endosymbiont f.eks. i revbyggende koraller. Endosymbionten skiller ut glycerol laget ved fotosyntese og som verten bruker. Algecellene er omgitt av en vakuolemembran laget av verten (symbiosom) i en gjennomsiktig del av organismen. Korallbleking skyldes at endosymbionten dør grunnet stress eller høy vanntemperatur.

Foraminiferer og radiolarier

Foraminiferer og radiolarier er skallamøber som lever i symbiose med dinoflagellater.

Foraminiferer er omgitt av skall med kalsiumkarbonat og fester seg på sjøbunnen eller på overflaten av andre alger. Det er porer i skallet hvor cytoplasmastrenger kan komme ut.

Radiolarier er omgitt av skall med porer laget av kisel eller strontiumsulfat. Cytoplasma inneholder tusenvis av dinoflagellater, prasinomonader og pyrmnesiomonader. Radiolariene kan også drive fangst på andre organismer. Marine svamper på korallrev inneholder endosymbionter (cryptomonader, dinoflagellater, diatoméer (Nitzchia). Ferskvannssvampen Spongilla inneholder Chlorella.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 27. okt. 2020 13:10