Alken

Alken - Umettet alifatisk hydrokarbon med en eller flere karbon-karbon dobbeltbindinger (C=C). Alkener kalles også olefiner (oljedannere) fordi de danner et oljeaktig produkt i reaksjon med halogener).

Et alkyn er et umettet alifatisk hydrokarbon som inneholder en eller flere karbon-karbon trippelbindinger. Kalles også for acetylener. Arener har tre alternerende dobbelt og enkeltbindinger som i en aromatisk ring. Karbon-karbon i en dobbeltbinding kalles en funksjonell gruppe fordi den har en bestemt kjemisk egenskap. Karbonylgruppe (C=O) er et annet eksempel på en funksjonell gruppe. For at et molekyl skal kunne rotere rundt en karbon=karbon (C=C) dobbeltbinding må p-bindingen brytes midlertidig.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 14. aug. 2019 10:49