Allopatrisk

Allopatrisk (gr. allos - andre; patria - hjemland) - Angår populasjoner som forekommer på forskjellige geografiske områder, atskilt av en fysisk barriere f.eks. fjell, hav. Allopatrisk artsdannelse.

Forekommer i forskjellige geografiske områder. Allopatrisk artsdannelse  hvor geografisk isolerte populasjon gir evolusjon av nye arter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 7. des. 2019 13:08