Allopolyploid

Allopolyploid - Plante med kromosomer fra to eller flere foreldrearter. En polyploid organisme hvor to forskjellige arter har bidratt med ett eller flere sett med kromosomer. En celle som inneholder to eller flere genomer fra forskjellige arter.

F.eks. vil en allotetraploid (amfidiploid) plante oppstå når en hybrid mellom to forskjellige arter som har fått et sett av kromosomer fra hver av foreldrene fordobler sitt kromosomantall . En vanlig hybrid vil vanligvis være steril siden kromosomene ikke kan danne par under meiosen, men ved kromosomdobling har alle kromosomene en homolog som det kan danne par med og derved bli fertil. Allotetraploider kan skapes kunstig med hjelp av colchicin.

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 27. feb. 2017 11:14