Alveolare celler

Et lag celler som blir dannet under cellulariseringen av den fjerkjernete endospermen hos gras og korn. Endospermkjernen deler seg gjentatte ganger uten celleveggdannelse, et coenocyt-stadium (gr. koinos – vanlig; kytos – hul). Celleveggdannelse starter seinere i endospermutviklingen.

To polkjerner og den ene spermcellen danner ved karyogami en triploid endopsermkjerne som deretter deler seg gjentatte ganger uten at det dannes cellevegg. Cellulariseringen skjer via dannelse av et radialt mikrotubulisystem og alveolering. Celleveggdannelsen starter i periferien og vokser sentripetalt innover med nye vesikler  som tilgøyes veggen, som til sammen danner rørformete veggstrukturer, alveolus, som omgir cellekjernen. Cellekjernen deles på nytt, det dannes celleplate og cellevegg.

Endospermen består strukturelt av tre lag: stivelsesholdig endosperm med proteinlegemer, etter hvert omgitt av cellevegger med beta-glukan, aleuronlag og overføringsceller som overfører næring fra ledningsvevet i morplanten over til endospermen. Aleuronlaget med tett cytoplasma ligger like under perikarpen og dekker endospermen. Endospermen dør ved programmert celledød, men aleuronlaget lever.

Mange tofrøbladete er endosperm, men seinere i frøutviklingen blir endospermen tatt opp av embryo og frøbladene.

Melkestadiet er perioden med flytende hvitfarget endosperm: Zeedoks stadium (BBCH-skala) 73, 75 og 77, Feekes skala 11.1.

Publisert 19. mai 2015 06:48 - Sist endret 19. mai 2015 06:48