Amorf

Amorf (gr. a - uten; morphe - form) - Av ubestemt form.

Publisert 4. feb. 2011 10:06