Anaplerotisk biosyntesevei

Anaplerotisk biosyntesevei - Under aktivt vekst og anabolisme med stort krav på karbonskjeletter vil det kunne bli mangel på oksaleddiksyre i mitokondriene og det må fylles på mer. Dette kan skje ved at fosfoenolpyruvat karboksylase i cytosol omdanner fosfoenolpyruvat til oksaleddiksyre, som videre gir malat, katalysert av malat dehydrogenase. Via en malattransportør eller dikarboksylattransportør fraktes malat fra cytosol inn i mitokondriene hvor den kan omdannes til oksaleddiksyre.

Publisert 4. feb. 2011 10:06