Anastomose

Anastomose (gr. ana - opp; stoma - munn) - Reetablering av forbindelse og kontakt mellom to atskilte greinete rørsystemer. Sammenbinding av greinet ledningsvev. Sammensmelting av sopphyfer slik at det genetiske materialet kan blandes (Dikaryomycota).

Hos dyr kan det være kobling med blodårer, vener og arterier, lymfeårer eller nerveutløpere og nervegreiner.Mykologi kobling mellom greiner  av samme eller forskjellige hyfer. Innen evolusjon kan det være kobling mellom evolusjonære linjer. Sammenkobling av ledningsstrenger i blad eller stengel. Anastomose kan gi en fleksibel kobling mellom ortostiker i en stengel.

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 21. jan. 2016 09:59