Anatomi

Anatomi (gr. ana - oppe; tome - skjære, kutte) - Læren om organismenes struktur.

Publisert 4. feb. 2011 10:06