Aneuploidi

Aneuploidi (gr. an - uten; eu - god; ploid - flere av) - Organisme som har kromosomtall som avviker fra heltallsmultippel av grunntall. En organisme med celler som har tapt eller mottatt et ekstra kromosom, altså 2n+1 eller 2n-1. Ufullstendig kromosomsammensetning som følge av uregelmessig fordeling av kromosomer på dattercellene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 26. mars 2020 16:16