Ankerprotein

Proteiner kovalent bundet til fettmolekyler på membranoverflaten.

Publisert 19. mai 2015 06:56 - Sist endret 19. mai 2015 06:56