Antagonisme

Antagonisme (gr. antagonistes - motsatt) - Motsetningsforhold. Den hemmende virkning et stoff kan ha på virkning av et annet stoff. Motsatt av synergisme.

Publisert 4. feb. 2011 10:07