Antiparallell

Antiparallell - Parallelle, men går i hver sin retning. De to trådene i DNA er antiparallelle.

Publisert 4. feb. 2011 10:07