Apex

Apex (l. apex - spiss). Spissen av et planteorgan, f.eks. rotspiss eller skuddspiss.

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 4. feb. 2011 10:07