Arabinan

Polysakkarid bestående av en kjede med arabinose. Kan også være bundet til rhamnose,  og galaktose.

Polysakkarid bestående av en lineær polymer av L-arabinose bundet i \(\alpha-\)1,5-binding, og  med korte sidekjeder med arabinose.  Kan også inngå sammen med andre sukkerpolymerer i kobling til pektin i cellevegg og midtlamell som rhamnoglakaturonan. Arabinogalaktanproteiner  er vannløselige proteiner i celleveggen festet til arabinose og galaktose.

Publisert 19. mai 2015 07:21 - Sist endret 20. des. 2017 16:22