Arrhenius ligning

Arrhenius ligning - En ligning som viser sammenhengen mellom hastighetskonstanten k i en reaksjon, absolutt temperatur, og reaksjonens aktiveringsenergi.

 

Arrheniusligning

Hvor k er hastighetskonstanten, T er absolutt temperatur, E er aktiveringsenergien i reaksjonen, R er gasskonstanten og A er en konstant (Arrheniusfaktor, frekvensfaktor). Et Arrheniusplot er en grafisk framstilling av logaritmen til hastighetskkonstanten (ln k) mot den inverse av absolutt temperatur (1/T). Den linjen man får har en stigningskoeffisient -E/R, og kan derved brukes til å bestemme aktiveringsenergien (E) i reaksjonen.

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 18. des. 2017 13:23