Artifakt

Artifakt - En hendelse, struktur eller substans som ikke er representativ for in vivo tilstanden av den originale prøven og som derved skyldes isolasjonsprosedyre, behandling av prøven eller andre faktorer.

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 4. feb. 2011 10:08