Assosiasjon

Assosiasjon - Samfunn av planter med forholdsvis ensartet artssammensetning og med egne preferansearter og skillearter.

Publisert 4. feb. 2011 10:08