Asynkron vekst

Asynkron vekst - Vekst av celler som er tilfeldig fordelt med hensyn til deres stadium i celldelingen. Motsatt er synkron vekst hvor alle celler er i samme celledelingsstadium.

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 4. feb. 2011 10:08