Atomisk masseenhet

Atomisk masseenhet - Enheten for atommasse definert som en tolvtedel (1/12) av massen til ett atom karbon-12 (12C). Angis i enheten dalton (Da) etter John Dalton (1766-1844),  eller u.

u = 1.6605394·10-24 g.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 11. mars 2020 13:58